Fondiloend

Tallinna ringkonnakohus - EAA.105
Tallinner Bezirksgericht
Ревельский окружной суд

Materjal

Justiitsministeeriumi ringkirjad — 1890–1911, 1913, 1917–1918.
Aruanded ja kirjavahetus kohtuasutuste ja isikkoosseisude järelevalve, kohtupristavide, notarite ja vandeadvokaatide kohta; kohtuasjade liikumise, kohtuuurijate, pristavite jt asjaajamise kontrollide kohta; kaebustest notarite, vandeadvokaatide jt ebaseadusliku tegevuse kohta; kriminaalasjade kohtuotsuste ning tsiviilasjade otsuste täitmise kohta; registrid ja kirjavahetus uurimisjaoskondade jaotamise ja piiride muutuste, valdade liitmiste ja ümbernimetamiste kohta; Veebruarirevolutsiooni ajal (1917. a) hävitatud kohtuasjade taastamise projekti kohta; personalitoimikud (1889–1918), kohtuametisse kandideerijate referaadid, avaldused (1889–1896).
Toimikud revolutsioonilise liikumise kohta (1905–1907; 1912–1917), tsiviilasjade kohta: ostu-müügi, varajagamise, pantimise, liikuva ja liikumata vara, sh ostulepingute aresti, rendi- ja teenistuslepingute rikkumise; töövõimetuse, pensionide ja toetuste, töötasude, alimentide ja kahjude väljanõudmise, renditalunike väljatõstmise; testamentide kinnitamise ja järelevalveõiguse, eestkostjate määramise, adopteerimise, nõrgamõistuslikuks ja surnuks tunnistamise, abielulahutuste; kriminaalasjade kohta.
Registratuurraamatud.

Seonduv aines

Kohtukoda ERA f 32, 20795 s 1918–1940; f R-786, 245 s 1942–1944.