Fondiloend

Liivimaa rüütelkonna varade ja õiguste Liivimaa ja Eestimaa maanõukogule üleandmise komisjon - EAA.4958
Комиссия по передаче имуществ и прав Лифляндского дворянства Лифляндскому и Эстляндскому Земским Советам

Materjal

Komisjoni valimise, istungite protokollid, üleandmisele kuuluvate varade nimekirjad (peamiselt postijaamad ja raviasutused), koopiad Liivimaa Maanõunike Kolleegiumi aruannetest rüütelkonna kassa haldamise kohta 1907–1916 (1917).