Fondiloend

Liivimaa maanõunike kolleegiumi statistikabüroo - EAA.1427
Statistisches Büro des Livländischen Landratskollegiums
Статистическое бюро Лифляндской ландратской коллегии
Liivimaa Maanõunikkude Kolleegiumi maamaksude toimkonna keskkomisjoni ja Statistika Büroo aktide nimestik

Materjal

Ettepanekud Maapäevale 1860; ärakirjad vallavalitsuste eelarvetest 1908–1911; statistilised andmed kariloomade 1913; kvoodimaade (maakondade kaupa) 1913, 1895, 1896, 1897, müüdud ja väljarenditud mõisamaade 1884–1894; talude rendi- ja väljaostumaksust järelejäänud võlgade (maakondade kaupa) 1882, 1891–1900, kiriku- ja rüütlimõisate müümata maade külvi 1893; teede- ja postijaamade ehitamise kohustuse 1882; luterlike maakoolide ja õpilaste kohta 1873–1887, üksikute koolivalitsuste aruanded 1870–1887; raudtee-ankeet (maakondade kaupa) 1879; statistilised aastaaruanded 1867 (maakondade ja kihelkondade kaupa, s 139–192); riikliku maamaksu (Dessatinen Steuer) arvestus 1896–1904; maamaksu ankeet 1881 (maakondade ja kihelkondade kaupa); statistilised aruanded vabrikute, viljasaakide jm kohta 1869–1898; esimese ülevenemaalise rahvaloenduse materjale 1896–1897.