Fondiloend

Tallinna kubermangupostkontor - EAA.53
Revalsches Post- und Telegraphenkontor
Ревельская Почтово-телеграфная контора
Tallinna Posti- ja Telegraafikontor

Ajalugu

Venemaa 1830. a postikorralduse määrustik nägi ette Tallinnas 3. klassi kubermangupostkontori, Rakveres 3. klassi postkontori, Haapsalus ja Jõhvis 4. klassi postkontorid. Need kuulusid koos Liivi- ja Kuramaaga Venemaa Postidepartemangu 1. postiringkonda, postiinspektori asukoht oli Peterburis.
1887. a liideti seni lahus tegutsenud posti- ja telegraafiasutused üheks, moodustus Tallinna Posti-Telegraafi Kontor.
Venemaa Posti-telegraafi Peavalitsuse ringkirja 17.02.1900 nr 6847 alusel liideti 01.03.1900 Eestimaa posti-telegraafiasutused Riia posti-telegraafi ringkonnaga.
Seoses Saksa okupatsiooniga 1918. a suleti kõik seni tegutsenud postiasutused. Eesti Ajutine Valitsus asus uuesti taastama sideasutusi.

Materjal

Postidepartemangu ringkirjad (1834). Toimikud posti kadumise ja Paide postkontori juhataja vallandamise kohta (1856–1861), andmed postijaamade kohta (1877–1878).

Seonduv aines

Vt Riia Posti-telegraafi ringkonna valitsus f 322, nimistu 1.