Fondiloend

Kõrtside tulude hindamise Eesti ja Liivimaa ajutised kubermangukomisjonid - EAA.261
Besondere zeitweilige Gouvernementskommissionen zur Sammlung von Daten über die Einnahme der Gutsbesitzer von Schenken
Губернские временные комиссии по сбору сведений о доходности владельческих корчем в Эстляндской и Лифляндской губерниях

Ajalugu

Valitsuskomisjon mõisakõrtsidest saadud tulude hindamiseks.

Alates 1894. a-st kehtestati Venemaal järk-järgult riigi viinamonopol. Balti kubermangud viidi uuele süsteemile 1900. a. Riiginõukogu arvamusega 23.05.1900 keelustati mõisaomanikel viina, piirituse ja viinatoodete müük ning seati sisse riiklikud (monopoli) viinapoed alates 01.07.1900. Ministrite Komitee määruse alusel 22.06.1900 moodustati ajutised komisjonid andmete kogumiseks mõisakõrtsides viina, piirituse ja viinatoodete müügist saadud tulude suuruse kohta eesmärgiga hüvitada mõisaomanikele nende kahjud.
Kõrtside Tulude Hindamise Ajutine Kubermangukomisjon Liivimaal alustas tööd 28.07.1900 ja Eestimaal 02.09.1900. Komisjonide esimehed olid kubernerid, liikmeteks rüütelkondade peamehed, aktsiisivalitsuste ja kroonupalatite esindajad jt. Allusid rahandusministrile.
Vastavalt valitsuse määrusele 06.06.1904 pidi riik hüvitama mõisaomanikele tekkinud kahjud komisjonide poolt määratud ulatuses, kui nende otsustega nõustus kuberner ja vastava rüütelkonna peamees.
Eestimaa komisjon lõpetas tegevuse 28.06.1905 ja Liivimaa komisjon 1906. a.

Materjal

Koosolekute protokollid, aruanded ja kirjad andmete kogumisest kõrtside tulude suuruse üle Liivimaal (1900–1906) ja Eestimaal (1900–1905); Kreenholmi Manufaktuuri osaühingu põhikiri (Moskva 1889).

Seonduv aines

EAA f 549, 657 (Riigiviinalaod).

Seadused

ПСЗ III nr 18640 (23.05.1900); nr 24705 (06.06.1904).