Fondiloend

Järva kreisikomissar - EAA.5014
Jerwischer Kreiskommissar
Ервенский уездный комиссар

Materjal

Kirjavahetus naturaalkohustiste, vahetushobuste, toiduainete ja loomasööda andmise kohta sõjaväelastele ja ametnikele, Eestimaal elanud Ingerimaa talupoegade (1716. a seisuga) jm kohta 1714–1719.