Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Järva kreisikomissar - EAA.5014
Jerwischer Kreiskommissar
Ервенский уездный комиссар

Materjal

Kirjavahetus naturaalkohustiste, vahetushobuste, toiduainete ja loomasööda andmise kohta sõjaväelastele ja ametnikele, Eestimaal elanud Ingerimaa talupoegade (1716. a seisuga) jm kohta 1714–1719.