Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Udellide departemang - EAA.4959
Apanagen-departement
Департамент уделов

Ajalugu

Udellide departemangud loodi Venemaal 1797. a kroonupalatite juurde tsaariperekonnale kuuluvate maade valitsemise ja tsaariperekonna ülalpidamise korraldamiseks. Udellitalupoegadeks said endised lossitalupojad. 1858.–1859. a ukaasidega said udellitalupojad isiklikult vabaks ja alates 1863. a-st said kohustusliku väljaostu teel oma maa pärisomandiks.
Eestimaa kubermangus ostis tsaarivalitsus 1828. a krahv Tiesenhausenilt udellimõisateks Valtu, Hertu, Alu ja Rapla mõisad, kus algul jäi endine peremees rentnikuks ja valitsejaks oli perioodil 23.04.1834–06.10.1839 parun Rosen. Siinsed udellimõisad allusid Peterburis asuvale Õukonnaministeeriumi Udellide departemangule.

Materjal

Eestimaa udellimõisate valitseja parun Roseni dokumendid.
Toimik Kadrioru lossi udellitalupoja varade tagastamise kohta 1801–1808 (võiks kuuluda ka Kadrioru Lossivalitsuse alla, s 1), parun Roseni arvete lõpprevisjoni materjalid tema ametist lahkumisel 1842–1843; mõisate kulude-tulude aruanded 1834–1842.