Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tartu-Pärnu majandusvalitsus - EAA.2428
Dörpt-Pernausche Ökonomie-Verwaltung
Дерптско-Перновское экономическое управление

Materjal

Riigivarade valitsuste moodustamisel eraldati dokumendid, mis olid vajalikud valitsustele endile või Liivimaa Kroonupalatile ning ülejäänu anti Liivimaa Rüütelkonnale. Osa dokumente säilitatakse Läti Riikliku Ajalooarhiivi vastavates fondides.
Tartu kohta käivad materjalid ladustati majandusvalitsuse hoone pööningule, kuhu nad jäid 1940. a-ni. Ajalooarhiivi on jõudnud siiski vaid osa dokumente. Osa Tartu-Pärnu majandusvalitsuse dokumente asub Liivimaa Maamõõdu-Revisjonikomisjoni fondis.

Kirjavahetus Liivimaa tsiviilkuberneri, politseivalitsuste ja sillakohtutega reisipasside andmise kohta üldisest korraldusest vabastatud vene alamatele 1818–1838; reisipasside väljaandmise tõendusdokumendid 1810–1843; välja antud reisipasside registrid 1810–1833, lauaregistrid 1825–1829, 1836–1837; riigilõivu registreerimise raamatud 1805, 1813; Tartu ja Võru magasinide arveraamatud 1802–1804; toimikud kroonumõisate valitsemise kohta 1779–1843, Kihnu kroonumetsa puude kasutamise arvete nööriraamat 1829–1865 (s 41); Kihnu saare kirjeldus 1868 (s 46); nimekiri Tartu Ringkonna Riigivarade Valitsusele üle antud toimikute kohta, koostatud 1842 (s 46); toimikud vallakassa varguste kohta 1863–1868 (ei kuulu tegelikult fondi, ekslikult liidetud 1981. aastal).

Seonduv aines

Liivimaa Maamõõdu-Revisjonikomisjon EAA f 567.
Vanem osa LVVA f 7400, 86 s, 1600–1802.
Uuemat osa (riigivarade valitsuste loomisega üleantud toimikud) leidub LVVA f 183 Baltimaade Riigivarade valitsus 51221 s (1681–1921), nt nim 173 — Valga maakond (1681–1915), nim 181 — metsad (1815–1915), nim 184 — toimikud, nimistud ja registrid seoses kroonumaade mõõtmise ja valitsemisega (1825–1918).
VRAA Peterburis (vt Eesti-, Liivi- ja Soomemaa Asjade Justiitskolleegium).
Rootsi Riigiarhiiv, Livonica.