Fondiloend

Kadrioru lossivalitsus - EAA.204
Schlossverwaltung von Katharinenthal
Управление Ревельского Екатеринтальского дворца

Ajalugu

Asutus Tallinna Kadrioru lossi riiklikuks haldamiseks.

Kadrioru lossi ehitas Peeter I a-il 1718–1723. Loss kuulus Tema Keiserliku Majesteedi Paleede ja Aedade Ehitamise Kontori (Kontor für den Bau I. M. Häuser und Gärten, rajati 1765. a nimetusega „kantselei”, 1769 nimetati ümber kontoriks) haldusalasse.
1827. a loodi lossi majanduse juhtimiseks Tallinna Kadrioru Lossivalitsus, mis allus 1826. a moodustatud Õukonna- ja Udellide ministeeriumi Udellide departemangule ja pärast eraldiseisva Udellide Peavalitsuse (Hauptverwaltung der Apanagen, главное управление уделов) moodustamist 1892. a viidi lossivalitsus selle alluvusse 1893. a. Lossivalitsus lõpetas tegevuse 1918.

Materjal

Tema Keiserliku Majesteedi Paleede ja Aedade Ehitamise Kontori ettekirjutused; Tallinna garnisoni kantselei ukaasid; lossi töökodade, materjalide ja teenijate nimekirjad; kirjavahetus Tallinna asehalduskonna valitsuse, Õukonnaministeeriumi Udellide departemanguga; Eestimaa kroonupalatiga; Tallinna politseivalitsusega lossi majandamise; lossi remondi ja ülalpidamiskulude; lossi maade rendi laekumise kohta 1736–1917.
Toimikud talupoegade hingeloenduse läbiviimise (1797–1798, s 85), lossi ehitus- ja remonditööde, ürituste läbiviimise, suveks välja üürimise jms kohta. Andmed teenindava personali kohta ja hoonete ning pargirajatiste projektid 1797–1917.
Obrokimaatükkide raamat 1827–1917; lossi järelevaataja raportid talupoegade 1762–63, materjalide ja rahasummade kulutamise kohta 1754–1796; lossi ehitiste, mööbli ja sisustuse kirjeldused 1773–1903; ehitiste plaanid (dateerimata); raamatupidamisraamatud 1757–1916; sissetulekute-väljaminekute orderid 1774–1795; remonditööde kuludokumentide koopiad 1906–1916; inventari ja materjalide sissetuleku raamatud ja kuluaruanded 1754–1814, 1909–1918; lossi aida (magasini) sissetulekute ja väljaminekute orderid 1770–1801; registratuurraamatud 1827–1917.

Kirjandus

Amburger, E. Geschichte der Behördenorganisation (keskasutuste kohta).