Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Pärnu Kogukonnapank - EAA.3832
Pernauer Gemeindebank
Перновский общественный банк

Ajalugu

Pärnu Kogukonnapanga põhikiri registreeriti 27.11.1870, pank alustas tegevust 15.09.1871.
Kogukonnapanga põhikirja aluseks oli senatis 06.02.1862 kinnitatud linnapankade tüüppõhikiri.
Panga juhtkonda kuulus direktor ja kaks linnavolikogu liiget.
Lähtudes Venemaa rahandusministri 03.11.1893 ettekirjutusest andis Liivimaa kuberner 13.11.1893 Pärnu linnaduumale korralduse Pärnu Kogukonnapank likvideerida ja moodustada likvideerimiskomisjon. Komisjoni liikmed valiti 01.12.1893 Pärnu linnaduuma istungil.

Materjal

Põhikirjad (1867–1885); aastaaruanded (1871–1904); protokollid (1871–1896); kirjavahetus (1870–1894); kopeerraamatud (1871–1894); raamatupidamisraamatud: pearaamatud, žurnaalid, memoriaalid, kassaraamatud, veksliraamatud, deposiitide raamatud, väärtpaberite registrid, laenuraamatud (1861–1903).

Seonduv aines

EAA 3569-1-1475....1481. Toimikud Pärnu Kogukonnapanga tegevuse kohta.

Seadused

EAA 3832-1-1. Normalstatut der städtischen Banken und den speziell auf die Pernauschen Gemeindebank bezüglichen Verordnungen. [Käsikiri].