Fondiloend

Voldemar Vadi, sisearst ja balneoloog - EAA.T-706
Вольдемар Вади

Ajalugu

Eesti sisearst ja balneoloog (25.02.1891 Võrumaa Kooraste – 05.11.1951 Tartu). A: Hermine Kustein.
Õppis Hugo Treffneri gümnaasiumis (vt *Tartu Hugo Treffneri eragümnaasium). Lõpetas 1918. a Tartu ülikooli, dr. med. (1924), professor (1934), Teaduste Akadeemia akadeemik (1946). Täiendas end Berliinis, Göttingenis, Münchenis, Viinis, Budapestis, Heidelbergis ja Würzburgis. 1925. a Tartu ülikooli hospitaalsisehaiguste kliiniku juhataja, alates 1944. a-st TRÜ sisehaiguste kateedri juhataja. 1937–1940 ja 1944–1946 arstiteaduskonna dekaan.
Peamised uurimisteemad tuberkuloosihaigete organismi immuunsus ning reuma ja tuberkuloosi ravi ja profülaktika. Põhjendas teaduslikult Eesti meremudade ravitoime.
*EÜS-i liige.

Materjal

Elulugu, isiklik kaart, individuaalne aastaaruanne (1945–1951); loengutekst sõjagaaside toksikoloogia, diagnostika ja teraapia kohta (1939); trükis „Mürgistused sõjagaasidega ja esmaabi sel puhul“ (1940); arvamused ja retsensioonid Voldemar Vadi teadustööde kohta (1924–1941); ettekanded ja märkmed reumaatiliste haiguste (1947–1951) ja kopsutuberkuloosi, hüpertooniatõve jm kohta; ettekanded ja ettepanekud Tartu ülikooli arstiteaduskonna arendamise ja teostatavate uurimistööde kohta (1945–1951); mustandid tegevusajast ENSV Teaduste Akadeemias, sh meditsiiniteaduste osakonna 1949. a aruanne ja tervishoiu sektsiooni 13.08.1949 koosoleku protokoll (1949–1951); fotod Voldemar Vadist ja tema töölauast (daatumita).

Seonduv aines

TÜR KHO 129 — Voldemar Vadi, 69 s, 1912–1951; 1971–1983.
EAA 2100-1-17450. Voldemar Vadi isiklik toimik, 1912–1937.
EAA 2100-2-1286. Voldemar Vadi isiklik toimik, 1919–1941.
EAA 2105-1-900. Arstiteaduse üliõpilane Voldemar Vadi, 1914.
ERA 4414-3-4873. Voldemar Vadi käibemaksu toimik, 1942–1944.

Kirjandus

1000 tartlast läbi aegade, lk 467.
Eesti arstid, lk 361–362.
Eesti Entsüklopeedia. 10, Türi–y. Peatoimetaja Ülo Kaevats. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1998, lk 575.