Fondiloend

David Papp, EAÕ kirikute, koguduste ja vaimulike elu-olu uurija - EAA.5410
Давид Папп

Ajalugu

Eesti päritolu Rootsi merendusteadlane, Eesti õigeusu koguduste vaimulike ning kirikuajaloo uurija.
Sündis 12.01.1937 Rakveres.
1944. a siirdus perekond Rootsi. Pärast gümnaasiumi lõpetamist astus Stockholmi ülikooli, mille lõpetas 1964. a. Õppis edasi Turu ülikoolis, 1977. a kaitses doktoriväitekirja Stockholmi ülikooli juures.
1966–1975 Stockholmis Rootsi Riikliku Meremuuseumi intendant, 1975–1977 Oskarshamni kommuuni kultuurišeff, 1978–1979 Soome-Rootsi kultuurifondi stipendiaat. Alates 1983. a-st teadustöötaja Mariehamni, Karlskrona ja Visby meremuuseumis.
*EAÕK sinodi, Eesti Keele ja Kirjanduse Instituudi (Rootsis), Eesti Teadusliku Seltsi (Rootsis), *Korp! Fraternitas Estica liige, Rootsi Eestlaste Liidu esinduskogu liige ning 1971–1996 ajakirja Usk ja Elu (Rootsis) toimetaja. Kuulub EAÕK Stockholmi Püha Nikolai kogudusse.
Avaldanud uurimusi merendusetnoloogia, Eesti-Rootsi ja Eesti-Soome ajalooliste merenduskontaktide kohta. Tegeleb Eesti apostliku-õigeusu kiriku vaimulike biograafiate ning kiriku ajaloo uurimisega.

Materjal

Õigeusu levitamise ja õigeusklike tegevusega seotud materjal, sh trükised, laululehed, kalendrid, palveraamatud (1847–1996).
Kogutud materjal: EAÕK vaimulikkond (koos fotodega); EAÕK kogudused Eestis ja väljaspool Eestit (koos fotodega); Petseri ja Kuremäe (Pühtitsa) õigeusu klooster; õigeusu vaimulike seminarid, akadeemiad ja koolid (1884–1934); EAÕK tegevuse taastamine Eestis (1993–1999); kirjavahetus (1939–2008).

Seonduv aines

EAA 5355 — *Eesti Apostliku Õigeusu Kirik eksiilis, 609 s, 1823–2004.

Kirjandus

Eesti teadlased väljaspool kodumaad, lk 88.
Vello Lään. Kes on kes? Kes on kus?: kaugete maade eestlased: lühielulood. Tallinn: Olion, 2011, lk 616.