Fondiloend

Eestimaa kubermangu maakomitee - EAA.4670
Estländisches Gouvernements-Landkomitee
Эстляндский губернский земельный комитет

Materjal

Põllumajandusministeeriumi ja Pea-maakomitee ringkirjad. Kirjavahetus miilitsaülemate, vallavalitsuste, riigivarade valitsuse, Viru ja Viljandi maakomiteedega maaküsimustes. Asjaajamise üleandmisaktid Tööliste, Soldatite ja Talupoegade Saadikute Nõukogu Täitevkomiteele.