Siberi, Kaug-Ida ja Kasahstani Estica

Tartu Ülikooli ajaloo- ja arheoloogia instituudi arhiivinduse õppetooli uurimisekspeditsioonidel kogutud materjalid.

Professor Aadu Musta eestvedamisel on TÜ arhiivinduse õppetool alates 2000. aastast läbi viinud rea uurimisekspeditsioone Siberi, Kaug-Ida ja Kasahstani arhiividesse. Suur osa ekspeditsioonidest on toimunud Rahvuskaaslaste programmi rahastusel. Eestiainelist materjali on suuremas mahus kopeeritud Tomski, Krasnojarski, Irkutski ja Vladivostoki arhiividest.

Digitaalsed koopiad andis prof Must 2009. aastal üle Rahvusarhiivi. Rahvusarhiivi ülesandeks on tagada koopiate säilimine ja võimaldada neile juurdepääs. Üleandja soovil, vastavalt kokkulepetele Vene arhiividega, pole koopiad kättesaadavad avalikus veebis. Digifailidega on võimalik tutvuda Rahvusarhiivi Nooruse tänava uurimissaalis Tartus, Madara tänava uurimissaalis Tallinnas ning kohalikes osakondades Rakveres ja Valgas.

Tervikuna on kopeeritud luterlikud meetrikaraamatud kui kompaktseim andmekogu. Muus osas on kopeeritud silmapaistvamat või näidiseid konkreetses arhiivis leiduvast rikkalikust allikakogumist (nt. vangitoimikud Irkutski arhiivist). Paljudest arhivaalidest on kopeeritud ainult eestlasi puudutav osa. Kõige rohkem on materjale Tomski arhiividest, kus on käidud korduvalt. Lähiajal kogu veel täieneb, seni on lisamata koopiad Tomski meetrikatest.

2013. aasta alguses andis prof Must täiendavalt üle Kasahstani Riiklikust Keskarhiivist Almatõs kopeeritud materjalid. Huvitavaim osa sellest kogumist on kolme eestlaste küla (Petrovsk, Sapetovka, Pokornoje e. Lifljandka) 1916. a. põllumajandusloenduse lehed.  

Reeglina puudusid arhiivides võimalused dokumentide kvaliteetseks ümberpildistamiseks. Statiivi ega täiendavaid valgusallikaid kasutada ei lubatud. Seetõttu on kogude tehniline kvaliteet rahuldav.

Töötingimustest arhiivides ja eestlasi puudutavatest materjalidest põhjalikuma ülevaate saamiseks soovitame lugeda prof Aadu Musta koostatud rohke pildimaterjaliga illustreeritud ekspeditsiooniaruandeid:
 

Irkutski arhiivid

Krasnojarski arhiivid

Moskva luterliku konsistooriumi arhiivifond

Tobolski ja Tjumeni arhiivid

Kaug-Ida arhiivid Vladivostokis

Tomski arhiivid