Tutvustus

See on Rahvusarhiivi keskne haldusüksuste haldamise keskkond. Ainult selle rakenduse kaudu saab muuta haldusüksuste struktuuri. Kõikidesse teistesse rakendustesse kopeeritakse andmed siit.

Kõik rakendused, mis kasutavad seda haldusüksuste hierarhiat, võiksid pakkuda teenust, mis haldusüksuse ID põhjal tagastab selle üksusega seotud kirjeldused antud rakenduses. 

Nii võiks tulevikus sellest välja kasvada uus Kupits või QVIZ.  Ehitame juurde facetid, kaardi järgi otsingu jne.