Kinnistute register [prindi kõik]   [prindi koos viimase tehinguga]

Kinnistu32  Kivi-Vigala Ringkond
Krundi nr -- Vanad numbrid --
ViideEAA.5.1.140; EAA.1440.1.43; EAA.2840.1.9222 Märkused --


Asukoht Tänav Majad Märkused TLA EAA
Kivi-Vigala mõis (Vigala khk) -- -- --  --  --

Tehingud
TehingmaaseadusSisu
Kinnistamise kuupäev06.02.1926TLAEAA --
Tehingu kuupäev25.10.1919  --  +
OmandasTLAEAA
  Eesti Vabariik  --  +

TehingTallinna ringkonnakohtu määrusSisu
Kinnistamise kuupäev31.03.1892TLAEAAomandas seadusliku pärimise teel Vana-Vigala, Kivi-Vigala ja Nõlva fideikomissi järgselt Otto Karl Friedrich, Jakob Johann Karli p. Uexkülli (+02.02.1891) venna, Jakob (James)Johann Woldemari poeg parun Bernhard.
Tehingu kuupäev27.02.1892  --  +
OmandasTLAEAA
Bernhard parun  Uexküll  --  --

TehingEestimaa Ülemmaakohtu otsusSisu
Kinnistamise kuupäev03.04.1837TLAEAARatsakaardiväekapten parun Boris Uexkülli fideikomissvaldus
Tehingu kuupäev --  --  +
OmandasTLAEAA
Berend (Boris) Johann Friedrich von  Uexküll  --  +

Tehingpäranduse jagamise lepingSisu
Kinnistamise kuupäev06.03.1832TLAEAABerend Johann, Gotthard Wilhelmi p von Uexkülli (+11.05.1827) pärijad on tema lesk Elisabeth, Jakobi t von Uexküll (sünd krahvinna Sievers) ja pojad. Vanim poeg Berend (Boriss) pärib Vana- ja Kivi-Vigala Majoraadi
Tehingu kuupäev --  --  +
OmandasTLAEAA
Berend (Boris) Johann Friedrich von  Uexküll  --  +

Tehingpäranduse jagamise lepingSisu
Kinnistamise kuupäev15.01.1763TLAEAABerend Johann, Georg Detloffi p von Uexkülli (+1761) pärijad on tema lapsed. Poeg Berend Johann saab Vana-Vigala ja Kivi-Vigala ning loobub kõigist nõudlustest Mõnistele, Pikaverele, Ravilale ja teistele pärusmõisatele
Tehingu kuupäev --  --  +
OmandasTLAEAA
Berend Johann von  Uexküll  --  --

TehingtestamentSisu
Kinnistamise kuupäev20.06.1715TLAEAAAdam Johann, Berend, Johanni p von Uexkülli (+03.11.1729) testamet, milles määratakse Kivi-Vigala ja Päinurme pärijaks tema abiakaasa Magdalena Elisabeth, Otto Magnuse t von Uexküll (sünd von Essen). Tema surma järel tütar 1 abielust Catharina Elisabeth von Tiesenhausen ja kui praegusest abielust peaks lapsi tulema, ka nemad. Kui lapsi ei sünni, saab tütar von Tiesenhausen Kivi-Vigala ja abikaasa Päinurme
Tehingu kuupäev --  --  +
OmandasTLAEAA
Adam Johann von  Uexküll  --  +

TehingpärimineSisu
Kinnistamise kuupäev02.05.1702TLAEAABerend Johann, Johanni p von Uexküll (+1687) saab Vigala. Tema pärijad on lapsed. Vennad kapten Adam Johann ja kapten Otto Konstantin von Uexküllid kohustuvad oma õdedele ja õemeestele välja maksma nende pärandusosad Vigalast, Harkust ja Rannamõisast ja Päinurmest
Tehingu kuupäev --  --  +
OmandasTLAEAA
Adam Johann von  Uexküll  --  --

TehingpärimislepingSisu
Kinnistamise kuupäev16.04.1654TLAEAAGeorg (Jürgen), Johanni p von Uexkülli (+1636) lesk Magdalena, Ewerti t von Uexküll (sünd von Bremen) saab eluaegseks kasutuseks Vigala, oma isalt päritud Pikavere mõisa, Vigalast Vanamõisa küla ja Ravila mõisalt ostetud küla Wosel. Pärast surma lähevad need külad tema poegadele tagasi.
Tehingu kuupäev --  --  +
OmandasTLAEAA
Magdalena von  Uexküll  --  --

TehingpärandikokkulepeSisu
Kinnistamise kuupäev16.06.1624TLAEAAOtto, Johanni p von Uexküll Päärdust (+1601) pärijad ühelpool ja vennad Johan ja Georg Uexküllid Mõnistest teisel pool vaidluses Vigala üle. Pärivad vennad Georg ja Johann von Uexküllid
Tehingu kuupäev --  --  +
OmandasTLAEAA
Georg von  Uexküll  --  --
Johann von  Uexküll  --  --

TehingläänikiriSisu
Kinnistamise kuupäev20.07.1579TLAEAAKuningas Johann III läänikiri, millega ta lubab, niipea, kui maa venelastelt kätte saab, Vigala Otto von Uexküllile. See sureb 1588 pärijateta ja mõis läheb Uexküllide teise, Päärdu liini kätte. Pärijad protestivad, pikkade vaidluste tulemusena saavad Uexküllide Mõniste liini pärijad Vigala omanikeks järgnevaks 300 aastaks oma valdusesse
Tehingu kuupäev --  --  +
OmandasTLAEAA
Otto von  Uexküll  --  --

TehingläänikiriSisu
Kinnistamise kuupäev29.05.1565TLAEAAVigala kuulus Nikolaus Uexküllile (+enne 1420), kelle liin kustus 1575. a. Saare-Lääne piiskop Ludolf Grove armukiri-privileeg 1453. a millega Vigala sai Uexküllidele. Rootsi aja alguses on mõis Diedrich von Uexküllile kuulunud, siis kuningale võetud. Hertsog Magnus läänistab Vigala mõisa Georg, Johanni p von Uexküllile
Tehingu kuupäev --  --  +
OmandasTLAEAA
Georg von  Uexküll  --  +