Fondiloend

1.5.1. Asutused sõjaväe varustamiseks ja tsiviilelanikkonnale kahjude kompenseerimiseks

Ajalugu

6. oktoobril 1916. a kinnitatud rindepiirkondades eraisikutelt rekvireeritud ja sõjategevuse käigus või võimude käsul hävitatud varade kompenseerimise eeskirjadega korrastati antud valdkonnaga tegelenud institutsioonide süsteem. Selle moodustasid:
Rekvireeritud ja Võimude Korraldusel Hävitatud Varade Arvestamise Peakomitee Peterburis, mille ülesandeks oli hüvitiste maksmise üldine reguleerimine, alluvate komisjonide töö juhendamine ja likvideerimiskomisjonide tegevuse kohta esitatud kaebuste arutamine;
likvideerimiskomisjonid, mille ülesandeks oli rekvireeritud ja võimude käsul hävitatud varade ning elanikelt nõutud kohustuslike tööde hüvitamine, hindamis- ja rekvireerimiskomisjonide tegevuse kohta esitatud kaebuste arutamine;
hindamiskomisjonid (maakondlikud, sõjaväelised ja eriotstarbelised), mille ülesandeks oli võimude käsul või sõjategevuse käigus hävitatud varade (sh metsa) hindamine;
rekvireerimiskomisjonid, mille ülesandeks oli varade rekvireerimine ja selle eelnev hindamine.
1917. a tegutses Venemaal umbes 480 likvideerimis-, hindamis- ja rekvireerimiskomisjoni.