Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.5.1. Asutused sõjaväe varustamiseks ja tsiviilelanikkonnale kahjude kompenseerimiseks

Ajalugu

6. oktoobril 1916. a kinnitatud rindepiirkondades eraisikutelt rekvireeritud ja sõjategevuse käigus või võimude käsul hävitatud varade kompenseerimise eeskirjadega korrastati antud valdkonnaga tegelenud institutsioonide süsteem. Selle moodustasid:
Rekvireeritud ja Võimude Korraldusel Hävitatud Varade Arvestamise Peakomitee Peterburis, mille ülesandeks oli hüvitiste maksmise üldine reguleerimine, alluvate komisjonide töö juhendamine ja likvideerimiskomisjonide tegevuse kohta esitatud kaebuste arutamine;
likvideerimiskomisjonid, mille ülesandeks oli rekvireeritud ja võimude käsul hävitatud varade ning elanikelt nõutud kohustuslike tööde hüvitamine, hindamis- ja rekvireerimiskomisjonide tegevuse kohta esitatud kaebuste arutamine;
hindamiskomisjonid (maakondlikud, sõjaväelised ja eriotstarbelised), mille ülesandeks oli võimude käsul või sõjategevuse käigus hävitatud varade (sh metsa) hindamine;
rekvireerimiskomisjonid, mille ülesandeks oli varade rekvireerimine ja selle eelnev hindamine.
1917. a tegutses Venemaal umbes 480 likvideerimis-, hindamis- ja rekvireerimiskomisjoni.