Fondiloend

10.6.1.2. Linna kindlustusühingud

Ajalugu

Aleksander II 10.10.1861 väljaantud ukaas kohustas linnade ja alevike majaomanikke neile kuuluvaid hooneid tule vastu kindlustama.
1865. a asutasid Tartu saksa majaomanikud *Tartu Vastastikuse Tulekinnituse Seltsi,
Tallinnas asutati 1866. a Tallinna Alevite Vastastikune Tulekinnituse Selts. 1904. a asutati selts Rakveres, 1905. a Valgas, 1906. a Narvas, 1909. a Otepääl, 1913. a Kuressaares jm. Eesti Vabariigi algusaastatel ühines osa linna kindlustusühinguid üleriigiliste kindlustusühingutega, osa lõpetas tegevuse. Uued kindlustusühingud asutati Nõmmel, Tapal, Põltsamaal, Tõrvas, Viljandis jm.
22.04.1936 vastu võetud kindlustusasutuste seadusega kehtestati linnade kindlustusühingutele rangemad eeskirjad, nad allutati ühistegelike kindlustusseltside normidele. Kuna nende põhikapital oli alla 50 000 krooni, võisid nad sõlmida ainult otsekindlustuslepinguid oma liikmetega, kindlustades nende vara murdvarguste, tule-, rahe- ja koduloomaõnnetuste vastu. Tegevuspiirkonda võis laiendada majandusministri loal. Alates 1937. a-st sai tegevuse aluseks tüüppõhikiri. 1937. a 1. juuliks tuli esitada seadusega vastavusse viidud uuendatud põhikiri majandusministrile kinnitamiseks ja siseministeeriumile registreerimiseks.
Konkurentsis üleriigiliste kindlustusühingutega lõpetas osa linnade kindlustusühinguid
tegevuse. 1939. a tegutses Narva, Otepää, Nõmme, Tapa ja Tõrva kindlustusühistu.