Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

8.5.4. Evangeeliumi kristlased

Ajalugu

Evangeeliumi kristlased — luteri kirikust eraldunud sõltumatu usuliikumine.
Erilisi õpetusi neil pole, esiplaanile asetatakse isiklik pöördumine ja vaga elu praktiseerimine omavahelistes osadusgruppides. Ärkamise ja koguduse nõudmiste osas on nad sarnased baptistide ja metodistidega. Liikmeid võetakse vastu uuestisünni alusel, ristimise aeg ja vorm on teisejärguline.
Eesti evangeeliumi kristlased loevad oma alguseks 1905. a ärkamisliikumist Tallinnas. 1910. a asutati luterlikust kirikust sõltumatu organisatsioon keskusega Tallinnas.
Tähtsamad tööülesanded: evangelisatsioon (evangeeliumi kuulutamine mitte-evangeeliumiusuliste keskel), piiblitunnid, kirjanduse levitamine, konverentsid, vendadepäevad, kursused jne.
Alates 1945. a kuuluvad evangeeliumi kristlased koos baptistidega Eesti Evangeeliumi ja Baptistide Koguduste Liitu. Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu usutunnistuslikuks aluseks on Uue ja Vana Testamendi raamatud.