Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

8.5.2. Õigeusu vennastekogu

Orthodoxe Brüdergemeinde

Православное братство

Ajalugu

Vabatahtlik haridus- ja heategevusliku iseloomuga usuühing.
Vennastud loodi Venemaal eelkõige vastukaaluks *vanausuliste (raskolnikute) tegutsemisele ja nende hulgas misjonitöö tegemiseks. Vennastute liikmed tegutsesid Venemaa Püha Sinodi loaga ja piiskoppide järelevalve all. 08.05.1864 kinnitati Senatis õigeusu vennastekogu tegutsemise reeglid. Vennastute põhikirjad kinnitas piiskop, tema kaudu toimus kirjavahetus Püha Sinodiga. Vennastekogu “tegevvenna” (действительный братчик) nime saamiseks tuli maksta liikmemaksu mitte vähem kui 1 rubla aastas. Liikmeks võisid olla kõik, kes vennastekogu materiaalselt toetasid, sõltumata elamiskohast ja usust.
1867. a. loodi Peetri-Pauli õigeusu vennastekogu Riias, 1870. a. Eesti-Vene Püha Nikolai vennastekogu Kuressaares.
30.04.1882 moodustati Baltimaade õigeusu vennastekogu (BÕV). Selle eesmärgiks oli Eesti- ja Liivimaal uute õigeusu kirikute avamine ja eksisteerivate kirikute majanduslik toetamine, kirikukoolide avamine, usukirjanduse väljaandmine jm. BÕV-i juhtivorgan e komitee asus Peterburis. BÕV oli vene keisrinna Maria Fjodorovna järelevalve all ja käsutas suuri rahalisi vahendeid.
1883. a. avati BÕV-i Eesti osakond Tallinnas. Järgnevatel aastatel loodi BÕV-i osakond Jõhvi, Viljandi, Paldiski, Rakvere, Paide, Haapsalu, Vasknarva, Aruküla, Lihula, Alajõe ja Hiiumaa apostliku õigeusu kirikute juures. Tegeleti apostliku õigeusu koolide (vt *algkool/apostliku õigeusu kihelkonnakool), raamatukogude, lastekodude, varjupaikade asutamise ja majandusliku toetamisega jm. Baltimaade õigeusu vennastekogul oli oma kirjastus, mis asus Riias. Ilmusid eestikeelsed vennastuse häälekandjad Vaimulik Sõnumitooja (1904−1907) ja Usk ja Elu (1908−1917). Osakonnad andsid aru Peterburis asuvale komiteele.
1917. a lõpetasid Eestimaa BÕV-id tegevuse Peterburi komitee osana. Alates 28.09.1920 kuulusid nad Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku koosseisu. Eesti Vabariigis jätkasid oma tööd järgmised vennastekogud: Saaremaa Apostliku Õigeusu Püha Nikolai Vennaste Selts (1870—1940), Tartu Püha Isidori Vennaste Selts (1914—1940), Narva Püha Vladimiri Vennaskond (1888—1917, 1923—1940).

Materjal

I. Vennastekogu nõukogu kantselei
Venemaa Püha Sinodi, Riia ja Miitavi peapiiskopi, BÕV-i nõukogu ja vennastekogude määrused, põhikirjad ja eeskirjad (1870—1941). Vennaskonna nõukogu protokollid (1876—1928, 1934—1940), aruanded (1883—1915, 1922—1939). Kirjavahetus (1870—1941) ja toimikud (1870—1941).
Nimekirjad (1872—1892, 1922—1939).
Registratuurraamatud (1872—1902, 1924). Lepingud (1897, 1901, 1928) ja juriidilised aktid (1940). Arveraamatud ja -dokumendid (1870—1940).
Trükised (1884, 1897). Toimikud trükiste väljaandmise ja levitamise (1870—1873, 1887—1892, 1901—1904) ja raamatukogude (1883— 1899) kohta.
II. Koolikuratoorium
Aruanded (1897—1912). Kirjavahetus (1873—1885) ja toimikud (1870—1914).
Õpilaste nimekirjad (1871—1917).
Klassižurnaalid (1897—1917) ja klassipäevikud (1872—1907).
Arveraamatud ja -dokumendid (1878, 1894—1896, 1907—1916).

Seonduv aines

EAA f 849 — Narva linnavalitsus; f 1655 — Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku Sinod; f 1927 — EAÕK Karksi kogudus; f 1938 — EAÕK Kähri kogudus; f 1977 — EAÕK Tahkuranna kogudus; f 1992 — EAÕK Valga Isidori kogudus; f 5256 — Pärnumaa praostkond; f 2001 — Pühtitsa Jumalaema Uinumise naisklooster.
ERA f 264 — Tartu Püha Isidori Vennaste Selts, 1914—1940.
LVVA f 4754 — Riia Vaimulik Konsistoorium, 1864—1918.

Seadused

ПСЗ II nr 40863 (08.05.1864).
Hiiumaa Püha Apostli ja Ewangelisti Johannese Jumalasõna-õpetaja Wennaste-Seltsi põhjuskiri. 1906.
Устав Свято-Николаевского Эзельского Эсто-Русского православного братства. Аренсбург, 1884.
Устав Эзельского Свято-Николаевского Эсто-Русского православного братства, состоящего под августейшим покровительством его имп. высоч. великого кн. Владимира Александровича. Аренсбург, 1897.

Kirjandus

Отчет комитета Эстляндского отделения Прибалтийского Православного братства Христа спасителя и покрова божией матери с 22.09.1882 по 31. дек. 1883 г. Спб., 1884.
Отчет о деятельности состоящего под высоч. Покровительством ея вел. Госуд. Императрицы Прибалтийского Православного братства Христа спасителя и покрова божией матери за 1896 г. Ревель, 1897.