Fondiloend

1.2.5.1.2.3. Maapristav

Становой пристав

Materjal

Ringkirjad; korraldused; ettekirjutused; käskkirjad; alluvate politseiametnike ettekanded; aruanded hetkel kehtinud turuhindadest; hea teenistuse eest autasustatavate nimekirjad; tagaotsitavate registreerimise raamatud; maksude, trahvide ja võlgade sissenõudmise registreerimise raamatud; välismaalaste nimekirjad, 1916-1917 Tartu Ülikoolis õppinud üliõpilaste nimekiri, arreteeritute registreerimise raamatud; kirjavahetus järelevalve all olevate isikute jälitamise, kadunud või varastatud asjade otsimise, õnnetusjuhtumite, heategevuse, Riigiduuma valimiste, lahkusuliste, mobilisatsiooni läbiviimise jm kohta); toimikud politseilise järelvalve sisseseadmise ja erinevate ühiskondlike organisatsioonide tegevuse kohta; lauaregistrid.