Fondiloend

1.2.4.4. Linna politseijärelevaataja

Околочный надзиратель

Ajalugu

Linna politseivalitsuse ametnik kindlas piirkonnas, mis võis olla linnarajoon, aga ka suurem tööstusettevõte. Allus pristavile.

Teisi nimetusi: kvartaliülevaataja.

Linna politseijärelevaataja ülesanded olid: ühiskondliku korra, avaliku julgeoleku ja heaolu kaitsmine ning säilitamine äärelinnas; järelevalve tsensuuri alal; jälitustegevuse läbiviimine; riigimaksude, -võlgade jm sissenõudmine; politseilise järelevalve teostamine, sh välismaalaste ja vanemate üle, kes ei hoolitsenud laste eest; elumajade ehitamiseks lubade väljastamine; arvestuse pidamine eruohvitseride jt sõjaväekohuslaste üle; mobilisatsiooni läbiviimisele kaasaaitamine I maailmasõja puhkemisel.

Materjal

Kirjavahetus; toimikud; nimekirjad; ettekirjutused; lauaregistrid; passide väljaandmise raamatud. Säilinud katkendlikult.