Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.2.4.4. Linna politseijärelevaataja

Околочный надзиратель

Ajalugu

Linna politseivalitsuse ametnik kindlas piirkonnas, mis võis olla linnarajoon, aga ka suurem tööstusettevõte. Allus pristavile.

Teisi nimetusi: kvartaliülevaataja.

Linna politseijärelevaataja ülesanded olid: ühiskondliku korra, avaliku julgeoleku ja heaolu kaitsmine ning säilitamine äärelinnas; järelevalve tsensuuri alal; jälitustegevuse läbiviimine; riigimaksude, -võlgade jm sissenõudmine; politseilise järelevalve teostamine, sh välismaalaste ja vanemate üle, kes ei hoolitsenud laste eest; elumajade ehitamiseks lubade väljastamine; arvestuse pidamine eruohvitseride jt sõjaväekohuslaste üle; mobilisatsiooni läbiviimisele kaasaaitamine I maailmasõja puhkemisel.

Materjal

Kirjavahetus; toimikud; nimekirjad; ettekirjutused; lauaregistrid; passide väljaandmise raamatud. Säilinud katkendlikult.