Fondiloend

1.13.5. Koolerakomitee

Cholerakomitee

Комитет по борьбе с холерой

Ajalugu

Asutused koolera vastu võitlemiseks Liivimaa maakondades.
Asutati 1830. a allusid Liivimaa Kubermangu Koolerakomiteele. Lõpetasid tegevuse kooleraepideemiate lakkamise tõttu 19. saj lõpul.

Materjal

Protokollid ja missiivid (1830–1832); karantiinivalveteenistuse aruanded Tartusse saabuvate ja sealt väljuvate isikute kohta (1831); Pärnumaa koolerakomitee personali nimekiri (1848); instruktsioonid, ringkirjad ja kirjavahetus koolera leviku tõkestamise, haigete ravimise, haigetele ruumide eraldamise, koolerahaiglate tegevuse, elanikkonna tervisliku seisundi, arstide ja nende palkade, inimeste liiklemise piiramise ja karantiini lõpetamise kohta (1831–1848); tervisetõendid liiklejatele (1831); ñurnaalid ja nimekirjad haigete ja surnute kohta (1831–1832) ning rõuge- ja koolerahaigla haigete vastuvõtu raamat (f 3797) 1880–1893; lauajuhend (1830–1831), raamatupidamisraamatud ja -dokumendid (f 3797) 1848–1854.