Fondiloend

3.7. Linnade maksuvalitsused

Steuerverwaltung, Kronssteuerhebungskommission,
Commission von Capital- und Seelensteuer

Городскoе податнoе правлениe

Ajalugu

Linnaomavalitsuste organid, mis kogusid linnaelanikelt makse, korraldasid hingeloendusi ja pidasid arvestust linnaelanike liikumise kohta, andsid välja passe ja tunnistusi varandusliku seisu kohta, et määrata maksude suurusi.

Asutati magistraatide poolt. Enne maksuvalitsuse asutamist tegelesid maksude kogumisega aktsiisihärrad ja kassakolleegiumid. Vanim teadaolev maksuvalitsus asutati Pärnus rae otsusega 09.12.1783. Koosnes esialgu rae ja gildide esindajatest. 1785. a linnaseaduse alusel asutati kõikidesse linnadesse. Esialgu tegeles linnaelanikelt pearahamaksu ja kaupmeestelt kapitalimaksu kogumisega, alates 1797. a-st lisandus neile veel nekrutimaks. Raha anti üle kreisirenteile. Pärast asehalduskorra kaotamist 1796. a väiksemates linnades läksid funktsioonid rae või foogtikohtu kätte. Väiksemates Eestimaa linnades taasasutati maksuvalitsused 31.10.1817 kubernerilt saadetud instruktsiooni alusel. Allusid 1783.–1787. a-ni raele, 1787.–1797. a-ni linnanõukogule, 1797.–1879. a-ni raele ja 1879–1920 linnavalitsusele. Said korraldusi kroonupalatilt ja kubermanguvalitsuselt. Likvideeriti Riigikogus 9. juunil 1920. a vastuvõetud seaduse alusel.

Materjal

Fondid sisaldavad instruktsioone, protokolle, kirjavahetust, hingerevisjonide materjale, kinnisvarade, linnaelanike ja nekrutite nimekirju, passiraamatuid, raamatupidamisraamatuid ja dokumente ning vaestemajade materjale.

Seonduv aines

Maksuvalitsuste varasemaid materjale leidub ka magistraatide fondides.

Seadused

BPS II § 697-699, 1180.
EAA 1000-1-816; 992-1-1230, missiiv nr 14.