Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

5.8.1. Kinnistusametite sekretärid

Sekretär der Krepostabteilung

Секретарь крепостного отделения

Ajalugu

Kinnistusjaoskondade ametnikud, kes pidasid kinnistusraamatuid ja juhatasid arhiive.

Kinnistusjaoskonna sekretäri ametikoht ja tema funktsioonid määrati kindlaks 09.07.1889 justiitsreformiga. Sekretäri ametikohale pürgija pidi tegema läbi teadmiste katsed ringkonnakohtu esimehe, krepostijaoskonna ülema ja ringkonnakohtu prokuröri juures kinnistus- ja notariaaltoimingute vormistamise ning nende toimingute teostamiseks vajalike seaduste tundmises. Katsetest vabastati ainult isikud, kes olid üle kolme aasta töötanud kinnistusjaoskonna sekretäri abina. Kinnistusjaoskonna sekretäri määras ametikohala justiitsminister (Eesti Vabariigis määras sekretäri kohtuminister) kinnistusjaoskonna ülema esildise alusel. Kinnistusosakonna sekretär ja tema abi pidid andma ametivande kohtu avalikul istungil.

Sekretäri ametikohustuseks oli kinnistusraamatute pidamine ja ta võis kinnistamisele kuuluvaid akte sõlmida notari õigustega. Sekretäri kohustuste hulka kuulus ka kinnistusjaoskonna arhiivi juhtimine.

Materjal