Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

5.5.4. Rahukogud

Friedensrichterplenum

Съезд мировых судей

Ajalugu

Teise astme kohtus, mis arutas edasikaebusi rahukohtunike otsuste peale.

Rahukohtunike kogud moodustati Balti kubermangude justiitsreformi käigus 09.07.1889 vastavalt Venemaa 1864. a kohtureformi seadusele. Eestis tegutsesid Tallinn-Haapsalu (asukoht Tallinn), Rakvere-Paide (Rakvere), Pärnu-Viljandi (Viljandi), Tartu-Võru (Tartu) ja Saaremaa rahukogud. Osaliselt hõlmas Eesti alasid Valga-Võnnu Rahukohtu kohturingkond. Põhiülesanne oli rahukohtunike otsustele esitatud apellatsioonikaebuste ja rahukogu otsustele esitatud kassatsioonikaebuste läbivaatamine. Kõrgem järelevalve rahukogude üle kuulus Senati kassatsioonidepartemangudele ja justiitsministrile.
Jätkasid tööd Eesti Ajutise Valitsuse 18.11.1918. a määruse alusel Eesti Vabariigis rahukogudena kuni 1935. a, siis nimetati ümber ringkonnakohtuteks.

Materjal

Sarjad on säilinud katkendlikult. Kõikidest fondidest on materjali makuleeritud, alles on jäetud iseloomulikumad näited.
Senati ukaasid; Justiitsministeeriumi, rahukogude ringkirjad; kirjavahetus Justiitsministeeriumi, Peterburi Kohtupalati, Liivimaa kuberneri, Riia konsistooriumi, kohalike kohtuorganite jt-ga; aruanded tsiviil- ja kriminaalasjade liikumise, arestimajade ja kinnipeetavate kohta; kirjavahetus maa- ja kinnisvaratehingute kohta (Tartu, Tartu maakond, Viru maakond); protokollid revisjonide kohta; protokollid ja kirjavahetus vallakohtutega (P–V); palvekirjad rahukogu teenistusse võtmiseks, isikutoimikud; registratuurraamatud, tsiviil- ja kriminaalasjade ning müügitehingute tähestikulised registrid
Toimikud tsiviilasjade — renditasude, töötasude, võlgade, kahjutasude, alimentide väljanõudmise kohta; pärilusvõlgade väljamaksmise ja pärlilusõiguse kohta; vanematele elatise maksmise, sündide seaduslikkuse, abieluasjade kohta; eluasemelt väljatõstmiste kohta jne; kriminaalasjade — avaliku korra rikkumise; ehitus-, töö-, sanitaar-, tuleohutuse- jm eeskirjade rikkumise; metsarüüstamise, koduloomade jm vara varguse; isikuvastaste kuritegude kohta jne.

Seonduv aines

Eesti Vabariigi rahukogude materjalid on Tallinnas Riigiarhiivis.
Rahukogude juures tegutsesid kinnistusametid.

Seadused

ПСЗ II nr 41473, 41475–14178 (1864); ПСЗ III nr 6188 (09.07.1889).
RT nr 2, 1918, (01.02.1935).