Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.1.3.5. Ajutise Valitsuse maakonnavalitsused

Уездные земские управы Временного Правительства

Ajalugu

Ajutise Valitsuse maakonnanõukogude täidesaatvad organid.

Ajutise Valitsuse maakonnanõukogud valiti 1917. aasta juunis.
Maakonnanõukogude ülesandeks oli kõikide maakonna omavalitsusse puutuvate asjade otsustamine, täidesaatvate organite valimine ja järelevalve nende tegevuse üle, maakonnavalitsuse esitatud eelarve läbivaatamine. Maakonnanõukogu täidesaatev organ oli maakonnavalitsus, mis koosnes vähemalt kolmest liikmest ja sekretärist. Maakonnavalitsuse asjaajamine jagati osakondade vahel, mis moodustati vastavalt vajadusele. Maakonnanõukogude kodukord soovitas moodustada administratiiv-, majandus-, haridus-, tervishoiu- ja veterinaaria-, teede- ja side-, töö- ja hoolekande- ning põllumajandus- ja toitlusosakonna.

Materjal

Vt eraldi fondide juures

Seadused

Maakonnanõukogude kodukord. Antud Eesti Maanõukogu poolt Ajutise Valitsuse 22. juuni 1917. aasta maksmapanemise seaduse § 4 põhjal. ÝÃÂ nr 36 — 07.09.1917.