Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.13.10.2. Maakondade loomaarstid

Ajalugu

Veterinaar-politseilisi funktsioone täitvad ametnikud maakonnas.

Maakonna loomaarsti ülesanded olid: abinõude rakendamine koduloomataudide leviku tõkestamiseks ja likvideerimiseks; tapamajades tapetud loomade pealt kasumiprotsendi arvestamine; nende transpordi ja turul müüdavate lihatoodete üle veterinaar-sanitaarse järelevalve teostamine; kubermangu veterinaarile maakonna veterinaar-sanitaarse olukorra kohta aruannete esitamine.
Esimese maailmasõja ajal tuli asutada spetsiaalseid haiglaid sõjaväehobuste jaoks, säilinud on ühe sellise haigla materjal.
Materjal
Siseministeeriumi, kubermangu veterinaarinspektori, kubermanguvalitsuse jt ringkirjad loomataudidega võitlemise, veterinaar-sanitaarse järelevalve teostamise jm kohta; aastaaruanded; kirjavahetus kariloomade taudide, veterinaar-sanitaarse järelevalve teostamise, isikkoosseisu kohta; registratuurraamatud; mustandid.