Fondiloend

1.13.10.2. Maakondade loomaarstid

Ajalugu

Veterinaar-politseilisi funktsioone täitvad ametnikud maakonnas.

Maakonna loomaarsti ülesanded olid: abinõude rakendamine koduloomataudide leviku tõkestamiseks ja likvideerimiseks; tapamajades tapetud loomade pealt kasumiprotsendi arvestamine; nende transpordi ja turul müüdavate lihatoodete üle veterinaar-sanitaarse järelevalve teostamine; kubermangu veterinaarile maakonna veterinaar-sanitaarse olukorra kohta aruannete esitamine.
Esimese maailmasõja ajal tuli asutada spetsiaalseid haiglaid sõjaväehobuste jaoks, säilinud on ühe sellise haigla materjal.
Materjal
Siseministeeriumi, kubermangu veterinaarinspektori, kubermanguvalitsuse jt ringkirjad loomataudidega võitlemise, veterinaar-sanitaarse järelevalve teostamise jm kohta; aastaaruanded; kirjavahetus kariloomade taudide, veterinaar-sanitaarse järelevalve teostamise, isikkoosseisu kohta; registratuurraamatud; mustandid.