Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.13.9. Sõjaväehaiglad

Militär-Krankenhäuser

Военные больницы

Ajalugu

Esimese maailmasõja aegsed sõjaväehaiglad.

Tartumaa 1. ja 2. komissarijaoskonna valdade haiglad asutati 1914. a lõpul (EAA 366-1-2873, EAA 367-1-2507). Allusid Venemaa Punasele Ristile, välja arvatud Tallinna Koondvälihaigla nr 1 (alates 1916. a juulist Tagavarakoondvälihaigla Tallinnas), mis allus Põhjarinde sanitaarala ülemale.

Materjal

Põhjarinde sanitaarala ülema,Venemaa Punase Risti Põhja rajooni peavoliniku jt Punase Risti organisatsioonide ringkirjad, käskkirjad, eeskirjad ja korraldused (1914–1916). Koosolekute protokollid (1917). Aruanded ja nimekirjad haigete ja haavatute, nende liikumise ja haiglasse vastuvõtu kohta (1915–1917). Kirjavahetus ja toimikud haigete, haavatute ja surnute ning nende hulga; haigete ja haavatute evakueerimise, tarbe-ja toiduainete ning ravimitega varustamise; haavatute sõjaväekõlblikkuse suhtes läbivaatamise; Elvasse laatsaret-sanatooriumi asutamise; isikkoosseisu sh meditsiiniõdede ja töötajatele palga maksmise kohta (1914–1917); haiguslood (1915–1916); isikkoosseisu nimekirjad (1917); lauaregistrid (1916–1917); raamatupidamisraamatud ja -dokumendid (1914–1917).