Fondiloend

1.13.6. Apteegid

Apotheken

Аптеки

Ajalugu

Apteekide eelkäijateks olid vürtsipoed, kus maitseainete kõrval kaubeldi ka ravimiseks tarvitatavate rohtudega. Apteegid tänapäeva mõistes tekkisid Tallinnas ja Tartus 15. saj, Pärnus, Haapsalus, Rakveres, Paides ja Narvas 17.–18. saj.
Kuni 18. saj-ni allusid apteegid linna raele, kes kehtestas apteegiseadused ja arstimite hinnakirjad ning kontrollis neist kinnipidamist.
Pärast Riikliku Meditsiinikolleegiumi loomist Peterburis 1763. a pidid kõik apteegiasjandusega tegeleda soovivad isikud selle juures eksami sooritama.
1797. a allutati apteegid vastloodud tervishoiuvalitsuse juhtimisele ja järelevalvele.

Kirjandus

Brennsohn, I. Die Aerzte Estlands. Riga 1922.
Brennsohn, I. Die Aerzte Livlands. Riga 1905.
Seuberlich, E. Liv- und Estlands aelteste Apotheken. Riga 1912.
Васильев, К. Г.; Канеп, В. В. Развитие медицинсково дела в прибалтийском крае в XIX века. Рига 1965.