Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.6.5.4. Maksuinspektor

Steuerinspektor

Податной инспектор

Ajalugu

Maksude laekumise järelevalveametnik maakonnas.

Maksuinspektori amet seati sisse Venemaa Riiginõukogu arvamuse alusel 30.04.1885.

Ülesanded: järelevalve teostamine otseste maksude laekumise, sh maamaksu, tulumaksu ja tööndusmaksu üle, osavõtmine maamaksu ja kinnisvaramaksu jaotamisest, kaubandus- ja tööstusettevõtete maksustamise, maksude jaotamise ja laekumise kontrollimine, järelevalve lõivude ja lunade arvutamise ja laekumise üle, maksudest vabastamine.

Allusid Eestimaa ja Liivimaa kroonupalatitele. 1899. a-st määrati maksuinspektoritele abid. Lõpetasid tegevuse oktoobris 1917. a.
Maksuinspektorite tööd jätkasid Eesti Vabariigis 1918.–1919. a loodud maksuasutused. Endised seadused jäid esialgu kehtima, maksuinspektori asemel oli maksuameti ülem.

Materjal

Korrastustööde käigus ENSV RAKAs eraldati hävitamiseks kviitungite kontsud, postikande raamatud, osa saatekirju ja maksumaksjate avaldused, kui nimekirjad olid säilinud, kokku umbes 1500 säilikut ja 1500 kg dokumente.
Fondidel nr 4752–4756 on üks ühine nimistu

Senati ukaasid (1916–1917), Rahandusministeeriumi, Otseste Maksude Departemangu, Eestimaa ja Liivimaa kroonupalatite ringkirjad ja eeskirjad (1885–1917); aastaaruanded lisadega (1886–1921); kinnisvara- ja korterimaksu ning maksujaotuse komisjonide protokollid; ringkirjad, protokollid, aruanded, nimekirjad ja kirjavahetus maa-, kinnisvara-, korteri-, tööndus-, tulu-, sõjalise, luna- ja tempelpaberimaksu, päranduslõivu, talurahvakogukonna rahaliste koormiste jt maksude jaotamise ja laekumise; maksuvõlgade ja trahvide sissenõudmise ja maksudest vabastamise kohta; maksumaksjate ja -võlglaste nimekirjad; nimekirjad, aruanded, andmed ja kirjavahetus kinnisvarade ja nende omanike ning kinnisvarade hindamise kohta, sh mõisate ja talumaade kruntide omanike ja rentnike nimekirjad (1897, 1917); andmed ja nimekirjad majaomanike ja üürnike ning korterite hindade kohta, palgasaajate, pensionäride ja iseseisvat tulu saavate isikute kohta (1917); ringkirjad, andmed, nimekirjad, revideerimisñurnaalid ja kirjavahetus kaubandus- ja tööstusettevõtete kohta, nende kontrollimise, järelevalve, liigitamise, kauplemismääruste rikkumise ning kaubandus- ja tööstusettevõtete pidamise lubade väljaandmise kohta; aurukatelde omanikelt maksu võtmise reeglid (1894); kaubandus- ja tööstusettevõtete nimekirjad ning andmed omanike kohta; aruanded, andmed ja kirjavahetus külvipindade, nende olukorra, ilmastiku mõju, saagikuse, tööjõu, heinateo, põllumajandustoodete hindade ja tagavarade, eriti leivavilja kohta, maade rentimise ja müügi (1900–1906) ning sulaste palkamise tingimuste (1906–1907) kohta. Andmed talupoegade võlgade kohta magasiaitadele; aruanded tarbijate ühisuste kohta (1914–1917).
Ringkirjad, ñurnaalid, aruanded ja kirjavahetus ülevenemaalise põllumajandusloenduse, sh jahuveskite ja suhkrutagavarade loenduse kohta (1916). Kirjavahetus ja teenistuslehed maksuametite isikkoosseisu kohta, sealhulgas maksuinspektorite kongresside (1894–1914) ja evakueerimise kohta (1914–1915); registratuurraamatud (1885–1920); raamatupidamisraamatud (1897–1916).

Seadused

ПСЗ III nr 2907 (30.04.1885).
RT 1918 nr 9 (24.12.1918).

Kirjandus

Энциклопедический словарь. Т. XX a (СПб. 1897), XXIV (1898), XXVI (1899).