Fondiloend

1.5.2.2.2. Maakonna (linna) toitlustuskomitee

Уездный (городской) продовольственный комитет

Ajalugu

Maakondade toitluskomiteed asutati Ajutise Valitsuse 25.03.1917. a määruse alusel. Ülesandeks toidutagavarade ja esmatarbevahendite kindlaksmääramine, kogumine ja jaotamine maakondades. Maakondade toitluskomiteed allusid kubermangude toitluskomiteedele.
Eestimaa Kubermangu Toitluskomitee koosolekul 19.05.1917 otsustati vastavalt kohalike toitlusasutuste seadusele asutada maakonnalinnade ja linna tüüpi asulate toitluskomiteed järgmises koosseisus: 5 linnavolikogu, 2 kaupmeeste ja tööstusettevõtete valdajate, 4 kohalike kooperatiivide, 4 tööliste ja sõjaväelaste nõukogu esindajat; nende puudumisel võib koosseisu valida ka 4 haigekassade ja kutseühingute, käsitööliste ühingute või linna käsitööliste ja tööliste esindajat, 1 linnaametnik (valitakse linnaametnike koosolekul) ja 2 talupoegade liidu esindajat.
Tegutsesid tavaliselt linnavalitsuste juures. Ülesandeks linnaelanike toiduainetega varustamise korraldamine: vilja muretsemine ja jagamine, piima ja liha müügi korraldamine, linnaelanike toiduainetega varustamine.
Maakondade ja linnade toitluskomiteed lõpetasid tegevuse 1918. aastal.

Materjal

Põhja-Eesti maakondade toitluskomiteede materjalid on koondatud ühte fondi (f 215), Lõuna-Eesti maakondade toitluskomiteede materjalid on eraldi fondides (fondid 570, 572, 573), puudu on materjalid Viljandi- ja Pärnumaa kohta.

Kuberneri ringkirjad, Toitlusministeeriumi määrused ja instruktsioonid; istungite protokollid; maakondade ja valdade elanike nimekirjad; kirjavahetus maakondade ja valdade toitluskomiteede moodustamise, komiteede liikmete valimise, rahaliste väljaminekute, elanikkonna toiduainetega varustamise jm küsimustes; toimikud Austria sõjavangide põllutöödele jaotamise, sõjaväe tarbeks heina varumise, valdade, manufaktuuride, Pühtitsa nunnakloostri varustamise jm küsimustes; külviandmete; elanikkonna suhkru ja piimaga varustamise; toidutagavarade arvestuse; ülevenemaalise põllumajandusloenduse läbiviimise jm kohta (f 215); toimikud karja, vilja, juurvilja ja moona rekvireerimise küsimustes; andmed piimaühisuste, karjakasvatuse kohta.
Aruanded, andmed majade ja elanike arvu kohta jaoskondade (linnaosade) kaupa, piima tarbimise jm kohta. Eeskirjad toiduainete laada pidamise kohta Tartus (f 3574); arve- ja registratuurraamatud.

Seadused

EAA 3772-1-1.