Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

9.9.2. Pärnumaa

Audrurand kalurikolhoos - EAA.P-1008
Säilikute piirdaatumid: 1949-1973
Säilikute arv: 252

Esimene Mai kolhoos (koondfond) - EAA.P-802
Säilikute piirdaatumid: 1948-1968
Säilikute arv: 274

Halinga kolhoos - EAA.P-511
Säilikute piirdaatumid: 1949-1993
Säilikute arv: 364

Hommik kolhoos - EAA.P-1104
Säilikute piirdaatumid: 1949-1961
Säilikute arv: 136

Häädemeeste kolhoos (koondfond) - EAA.P-544
Säilikute piirdaatumid: 1947-1993
Säilikute arv: 1583

Ikla kolhoos (koondfond) - EAA.P-532
Säilikute piirdaatumid: 1949-1967
Säilikute arv: 168

J.V.Stalini nimeline kolhoos (koondfond) - EAA.P-867
Säilikute piirdaatumid: 1947-1958
Säilikute arv: 160

Jahta kalurikolhoos - EAA.P-964
Säilikute piirdaatumid: 1944-1969
Säilikute arv: 158

Jõõpre kolhoos (koondfond) - EAA.P-570
Säilikute piirdaatumid: 1949-1993
Säilikute arv: 653

Jüriöö kolhoos - EAA.P-765
Säilikute piirdaatumid: 1949-1956
Säilikute arv: 87

Kaisma kolhoos (koondfond) - EAA.P-968
Säilikute piirdaatumid: 1949-1982
Säilikute arv: 543

Kajak kalurikolhoos - EAA.P-865
Säilikute piirdaatumid: 1949-1962
Säilikute arv: 165

Kalevipoeg kolhoos (koondfond) - EAA.P-916
Säilikute piirdaatumid: 1949-1996
Säilikute arv: 508

Kalita kolhoos (koondfond) - EAA.P-810
Säilikute piirdaatumid: 1948-1970
Säilikute arv: 275

Kalju kolhoos - EAA.P-559
Säilikute piirdaatumid: 1947-1955
Säilikute arv: 63

Kalur kalurikolhoos (koondfond) - EAA.P-981
Säilikute piirdaatumid: 1949-1972
Säilikute arv: 198

Kalurikolhoos Pärnu Kalur - EAA.P-1040
Säilikute piirdaatumid: 1969-2003
Säilikute arv: 846

Karl Marxi nimeline kolhoos (koondfond) - EAA.P-797
Säilikute piirdaatumid: 1949-1959
Säilikute arv: 165

Karl Marxi nimeline kolhoos (koondfond) - EAA.P-728
Säilikute piirdaatumid: 1947-1964
Säilikute arv: 206

Kevad kolhoos - EAA.P-574
Säilikute piirdaatumid: 1949-1960
Säilikute arv: 57

Kiir kolhoos (koondfond) - EAA.P-930
Säilikute piirdaatumid: 1949-1976
Säilikute arv: 260

Koidula-nimeline kolhoos (koondfond) - EAA.P-801
Säilikute piirdaatumid: 1949-1960
Säilikute arv: 160

Koit kolhoos (koondfond) - EAA.P-553
Säilikute piirdaatumid: 1949-1960
Säilikute arv: 86

Koit kolhoos (koondfond) - EAA.P-924
Säilikute piirdaatumid: 1949-1971
Säilikute arv: 203

Kolhoos Bolševik (koondfond) - EAA.P-558
Säilikute piirdaatumid: 1949-1957
Säilikute arv: 131

Kolhoos Jõud (koondfond) - EAA.P-561
Säilikute piirdaatumid: 1949-1968
Säilikute arv: 202

Kolhoos Ühendus (koondfond) - EAA.P-557
Säilikute piirdaatumid: 1949-1969
Säilikute arv: 415

Kommunismi Lipp kalurikolhoos - EAA.P-603
Säilikute piirdaatumid: 1951-1972
Säilikute arv: 187

Kommunismi Majak kalurikolhoos (koondfond) - EAA.P-1039
Säilikute piirdaatumid: 1949-1970
Säilikute arv: 115

Komsomol kolhoos (koondfond) - EAA.P-920
Säilikute piirdaatumid: 1949-1965
Säilikute arv: 97

Koondfond Aluste kolhoos - EAA.P-699
Säilikute piirdaatumid: 1947-1968
Säilikute arv: 291

Koondfond Areng kolhoos - EAA.P-884
Säilikute piirdaatumid: 1948-1970
Säilikute arv: 365

Kungla kolhoos (koondfond) - EAA.P-539
Säilikute piirdaatumid: 1948-1967
Säilikute arv: 146

Kõima sovhoos - EAA.P-1124
Säilikute piirdaatumid: 1988-1993
Säilikute arv: 89

Külvaja kolhoos (koondfond) - EAA.P-863
Säilikute piirdaatumid: 1949-1993
Säilikute arv: 526

L. Koidula nimeline kolhoos - EAA.P-936
Säilikute piirdaatumid: 1957-1965
Säilikute arv: 33

L. Koidula nimeline kolhoos (koondfond) - EAA.P-748
Säilikute piirdaatumid: 1949-1970
Säilikute arv: 313

Lembitu kolhoos (koondfond) - EAA.P-866
Säilikute piirdaatumid: 1948-1970
Säilikute arv: 245

Lenini nimeline kolhoos (koondfond) - EAA.P-795
Säilikute piirdaatumid: 1949-1959
Säilikute arv: 195

Linda kolhoos (koondfond) - EAA.P-502
Säilikute piirdaatumid: 1948-1955
Säilikute arv: 72

Lodja kolhoos (koondfond) - EAA.P-939
Säilikute piirdaatumid: 1949-1966
Säilikute arv: 203

Massiaru kolhoos (koondfond) - EAA.P-772
Säilikute piirdaatumid: 1949-1995
Säilikute arv: 923

Merikuld kalurikolhoos - EAA.P-1005
Säilikute piirdaatumid: 1949-1961
Säilikute arv: 93

Merirand kalurikolhoos (koondfond) - EAA.P-604
Säilikute piirdaatumid: 1949-1952
Säilikute arv: 31

Metsa kolhoos (koondfond) - EAA.P-572
Säilikute piirdaatumid: 1947-1955
Säilikute arv: 23

Mitsurini nimeline kolhoos (koondfond) - EAA.P-840
Säilikute piirdaatumid: 1949-1964
Säilikute arv: 125

Murrang kolhoos - EAA.P-905
Säilikute piirdaatumid: 1957-1967
Säilikute arv: 51

Niidu kolhoos (koondfond) - EAA.P-882
Säilikute piirdaatumid: 1949-1971
Säilikute arv: 530

Nurme sovhoos - EAA.P-972
Säilikute piirdaatumid: 1949-1976
Säilikute arv: 513

Nõlva kolhoos - EAA.P-654
Säilikute piirdaatumid: 1949-1959
Säilikute arv: 108

Nõmme sovhoos - EAA.P-969
Säilikute piirdaatumid: 1960-1993
Säilikute arv: 2071

Nõukogude Eesti kolhoos (koondfond) - EAA.P-500
Säilikute piirdaatumid: 1951-1970
Säilikute arv: 117

Nõukogude Partisan kalurikolhoos - EAA.P-883
Säilikute piirdaatumid: 1947-1974
Säilikute arv: 194

Oktoobri Võit kolhoos (koondfond) - EAA.P-665
Säilikute piirdaatumid: 1947-1959
Säilikute arv: 121

Punane Täht kolhoos (koondfond) - EAA.P-642
Säilikute piirdaatumid: 1949-1955
Säilikute arv: 43

Pärnu Metsakaubanduse Ladu - EAA.P-385
Säilikute piirdaatumid: 1946-1951
Säilikute arv: 38

Pärnu Metsakontor - EAA.P-439
Säilikute piirdaatumid: 1941-1947
Säilikute arv: 35

Pärnu Mootorkalapüügi Jaam - EAA.P-956
Säilikute piirdaatumid: 1950-1959
Säilikute arv: 111

Pärnu Parvetuskontor - EAA.P-979
Säilikute piirdaatumid: 1949-1957
Säilikute arv: 30

Pärnu Seafarm - EAA.P-1081
Säilikute piirdaatumid: 1970-1993
Säilikute arv: 381

Pärnurand kalurikolhoos (koondfond) - EAA.P-830
Säilikute piirdaatumid: 1947-1969
Säilikute arv: 387

Rannik kolhoos (koondfond) - EAA.P-911
Säilikute piirdaatumid: 1949-1961
Säilikute arv: 261

Sangar kolhoos (koondfond) - EAA.P-871
Säilikute piirdaatumid: 1949-1960
Säilikute arv: 86

Sirp ja Vasar kolhoos (koondfond) - EAA.P-692
Säilikute piirdaatumid: 1947-1970
Säilikute arv: 329

Soometsa kolhoos - EAA.P-1009
Säilikute piirdaatumid: 1949-1969
Säilikute arv: 163

Soontagana kolhoos (koondfond) - EAA.P-848
Säilikute piirdaatumid: 1949-1996
Säilikute arv: 1061

Suigu Oü - EAA.P-918
Säilikute piirdaatumid: 1949-2001
Säilikute arv: 432

Surju kolhoos - EAA.P-967
Säilikute piirdaatumid: 1948-1964
Säilikute arv: 288

Surju sovhoos - EAA.P-1017
Säilikute piirdaatumid: 1964-1999
Säilikute arv: 602

Säde kolhoos (koondfond) - EAA.P-669
Säilikute piirdaatumid: 1947-1959
Säilikute arv: 133

Tammaru kolhoos (koondfond) - EAA.P-983
Säilikute piirdaatumid: 1949-1971
Säilikute arv: 271

Tasuja kolhoos (koondfond) - EAA.P-571
Säilikute piirdaatumid: 1949-1961
Säilikute arv: 128

Tulevik kolhoos (koondfond) - EAA.P-1035
Säilikute piirdaatumid: 1949-1969
Säilikute arv: 85

Täht kolhoos (koondfond) - EAA.P-946
Säilikute piirdaatumid: 1948-1973
Säilikute arv: 547

Tõhela kolhoos - EAA.P-1132
Säilikute piirdaatumid: 1987-1992
Säilikute arv: 66

Tõlla sovhoos - EAA.P-1032
Säilikute piirdaatumid: 1946-1968
Säilikute arv: 144

Ukraina kolhoos (koondfond) - EAA.P-925
Säilikute piirdaatumid: 1948-1960
Säilikute arv: 104

Uued Rajad kolhoos (koondfond) - EAA.P-877
Säilikute piirdaatumid: 1949-1973
Säilikute arv: 204

Uulu kolhoos (koondfond) - EAA.P-940
Säilikute piirdaatumid: 1949-1993
Säilikute arv: 652

Uus Pere kolhoos (koondfond) - EAA.P-954
Säilikute piirdaatumid: 1949-1968
Säilikute arv: 168

Uus Siht kolhoos - EAA.P-573
Säilikute piirdaatumid: 1949-1960
Säilikute arv: 96

Vaal kalurikolhoos - EAA.P-857
Säilikute piirdaatumid: 1945-1969
Säilikute arv: 203

Vahenurme Varad Oü - EAA.P-935
Säilikute piirdaatumid: 1957-2000
Säilikute arv: 766

Varbla Põllumajanduslik Hoiufond (koondfond) - EAA.P-879
Säilikute piirdaatumid: 1949-1998
Säilikute arv: 974

Vändra kolhoos (koondfond) - EAA.P-686
Säilikute piirdaatumid: 1948-1993
Säilikute arv: 550

Vändra Sovhoosidevaheline Traktorite Remonditöökoda - EAA.P-674
Säilikute piirdaatumid: 1949-1956
Säilikute arv: 65

Võidulipp kolhoos (koondfond) - EAA.P-606
Säilikute piirdaatumid: 1949-1965
Säilikute arv: 172

Võisterand kalurikolhoos - EAA.P-605
Säilikute piirdaatumid: 1949-1952
Säilikute arv: 33

Võit kolhoos (koondfond) - EAA.P-1011
Säilikute piirdaatumid: 1949-1972
Säilikute arv: 226

Võnnu kolhoos (koondfond) - EAA.P-415
Säilikute piirdaatumid: 1947-1956
Säilikute arv: 131

Ühisjõud kolhoos (koondfond) - EAA.P-888
Säilikute piirdaatumid: 1949-1965
Säilikute arv: 180