Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

10.6.5. Põllumajandusühistud

Kildu Põllumajandusühistu - EAA.5431
Säilikute piirdaatumid: 1993-2001
Säilikute arv: 30

Koondfond Kolga-Jaani Põllumajandusühistu - EAA.M-40
Säilikute piirdaatumid: 1949-1996
Säilikute arv: 683

Puhja osaühistu - EAA.T-1195
Säilikute piirdaatumid: 1988-1995
Säilikute arv: 109

Puiatu Põllumajandusühistu - EAA.M-872
Säilikute piirdaatumid: 1990-1998
Säilikute arv: 161

Pärnumaa Põllumajanduslike ühistute Liit - EAA.P-334
Säilikute piirdaatumid: 1945-1951
Säilikute arv: 242

Põllumajanduslike Ühistute Keskliidu Aedvilja Kontori Viljandi Kombinaat - EAA.M-155
Säilikute piirdaatumid: 1946-1950
Säilikute arv: 81

Põllumajanduslike Ühistute Keskliidu Põllumajandussaaduste Turustamise Kontori Viljandimaa Baas - EAA.M-176
Säilikute piirdaatumid: 1945-1950
Säilikute arv: 41

Põllumajandusliku ühistegevuse Keskliidu Aedvilja Kontori Pärnu Kombinaat - EAA.P-333
Säilikute piirdaatumid: 1946-1950
Säilikute arv: 36

Põllumajandusühistu Palulaane - EAA.T-1184
Säilikute piirdaatumid: 1993-1998
Säilikute arv: 16

Põllumajandusühistu Rahvaste Sõprus - EAA.T-1183
Säilikute piirdaatumid: 1993-1995
Säilikute arv: 32

Põllumajandusühistu Võngi - EAA.T-1073
Säilikute piirdaatumid: 1992-1994
Säilikute arv: 27

Tartu Linna Tööliste ja Teenistujate Loomakasvatusühistu - EAA.T-1124
Säilikute piirdaatumid: 1946-1974
Säilikute arv: 11

Vastemõisa Põllumajandusühistu - EAA.5430
Säilikute piirdaatumid: 1993-2005
Säilikute arv: 21

Viljandimaa Põllumajanduslike Ühistute Liidu remonttöökoda - EAA.M-158
Säilikute piirdaatumid: 1948-1950
Säilikute arv: 12

Viljandimaa Põllumajanduslike Ühistute Liit - EAA.M-227
Põllumajandusliku Ühistegevuse Peavalitsuse Viljandimaa sektor
Säilikute piirdaatumid: 1945-1951
Säilikute arv: 267