Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

10.5.7.3. Aiandusseltsid

Priipalu mesinduse ja aianduse selts - EAA.3714
Прийпалоское общество пчеловодства и садоводства
Säilikute piirdaatumid: 1907-1909
Säilikute arv: 3

Tartu Aianduse ja Mesinduse Selts - EAA.T-1123
Säilikute piirdaatumid: 1955-1998
Säilikute arv: 252