Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

10.1.3. Vaeste abistamise seltsid

Pärnu Vaestesõprade Selts - EAA.3492
Verein der Armenfreunde in Pernau
Общество друзей бедных в г. Перновe
Säilikute piirdaatumid: 1826-1936
Säilikute arv: 21

Tartu Vaeste Hoolekande Ühing - EAA.4444
Юрьевское общество попечения о бедных
Säilikute piirdaatumid: 1879-1939
Säilikute arv: 16

Võru Vene Vaeste Abistamise Selts - EAA.5272
Werrosches Russisches Hilfsverein
Верроское Русское Общество Пособия Бедным
Wõrru Õige usu Koguduse Waimuliku Waeste abi Kassa; Верроское русское благотворительное общество; Русское общество помощи бедным; Русское Верроское общество призрения бедных
Säilikute piirdaatumid: 1900-1911
Säilikute arv: 6