Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

10.1.2. Hädaabikomiteed

Eestimaa Abiandmise Komitee - EAA.3728
Estländisches Landes-Hilfscomitee
Estländisches Notstandskomitee
Säilikute piirdaatumid: 1905-1913
Säilikute arv: 18

Eestimaa Hädaabikomitee - EAA.1685
Komitee zur Linderung des Notstandes in Estland
Эстляндский комитет вспомоществования
Säilikute piirdaatumid: 1867-1869
Säilikute arv: 60

Põhja-Liivimaa Hädaabikomitee - EAA.611
Nordlivländisches Notstandskomitee in Dorpat
Северо-Лифляндский комитет попечения о нуждающихся в Юрьеве
Säilikute piirdaatumid: 1905-1906
Säilikute arv: 5

Samaara ja riigi teiste piirkondade näljahädaliste abistamise Eestimaa komitee - EAA.3752
Estländisches Hilfskomitee für Samara und andere vom Notstande betroffene Gegenden des Reichs
Эстляндский комитет по оказанию помощи голодающим Самары и других местностей империи
Säilikute piirdaatumid: 1873-1875
Säilikute arv: 5