Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.1.4.1. Maakonna, rajooni ja linna TSN Täitevkomitee

Abja Rajooni TSN Täitevkomitee - EAA.M-216
Säilikute piirdaatumid: 1945-1963
Säilikute arv: 1025

Elva Linnavalitsus - EAA.T-760
Säilikute piirdaatumid: 1944-1993
Säilikute arv: 735

Elva Rajooni TSN Täitevkomitee Üldosakond - EAA.T-830
Säilikute piirdaatumid: 1947-1962
Säilikute arv: 575

Haapsalu Linna RSN Täitevkomitee - LAMA.465
Säilikute piirdaatumid: 1944-1991
Säilikute arv: 415

Haapsalu Rajooni RSN Täitevkomitee - LAMA.464
Säilikute piirdaatumid: 1944-1991
Säilikute arv: 1683

Haapsalu Rajooni RSN Täitevkomitee Kultuuriosakond - LAMA.462
Säilikute piirdaatumid: 1944-1989
Säilikute arv: 839

Haapsalu Rajooni RSN Täitevkomitee Plaanikomisjon - LAMA.236
Säilikute piirdaatumid: 1950-1989
Säilikute arv: 314

Haapsalu Rajooni RSN Täitevkomitee Põllumajandusvalitsus - LAMA.509
Säilikute piirdaatumid: 1962-1981
Säilikute arv: 709

Haapsalu Rajooni RSN Täitevkomitee Rahandusosakond - LAMA.429
Säilikute piirdaatumid: 1946-1990
Säilikute arv: 1562

Haapsalu Rajooni RSN Täitevkomitee Sotsiaalhooldusosakond - LAMA.267
Säilikute piirdaatumid: 1951-1989
Säilikute arv: 248

Haapsalu Rajooni TSN Täitevkomitee Kaubandusosakond - LAMA.206
Säilikute piirdaatumid: 1950-1956
Säilikute arv: 36

Haapsalu Rajooni TSN Täitevkomitee Kolhooside Ehitamise Osakond - LAMA.330
Säilikute piirdaatumid: 1950-1959
Säilikute arv: 25

Haapsalu Rajooni TSN Täitevkomitee Põllumajanduse Inspektsioon - LAMA.331
Säilikute piirdaatumid: 1951-1961
Säilikute arv: 633

Haapsalu Rajooni TSN Täitevkomitee Teedeosakond - LAMA.213
Säilikute piirdaatumid: 1951-1955
Säilikute arv: 42

Hiiumaa Rajooni RSN Täitevkomitee Haridusosakond - LAMA.112HI
Säilikute piirdaatumid: 1946-1992
Säilikute arv: 1673

Hiiumaa Rajooni RSN Täitevkomitee Kehakultuuri- ja Spordikomitee - LAMA.116HI
Säilikute piirdaatumid: 1947-1988
Säilikute arv: 183

Hiiumaa Rajooni RSN Täitevkomitee Kultuuriosakond - LAMA.160HI
Säilikute piirdaatumid: 1945-1989
Säilikute arv: 529

Hiiumaa Rajooni RSN Täitevkomitee Plaanikomisjon - LAMA.146HI
Säilikute piirdaatumid: 1947-1986
Säilikute arv: 205

Hiiumaa Rajooni RSN Täitevkomitee Põllumajanduse Valitsus - LAMA.162HI
Säilikute piirdaatumid: 1948-1997
Säilikute arv: 2366

Hiiumaa Rajooni RSN Täitevkomitee Rahandusosakond - LAMA.13HI
Säilikute piirdaatumid: 1947-1993
Säilikute arv: 1079

Hiiumaa Rajooni RSN Täitevkomitee Sotsiaalhooldusosakond - LAMA.127HI
Säilikute piirdaatumid: 1947-1990
Säilikute arv: 373

Hiiumaa Rajooni RSN Täitevkomitee Üldosakond - LAMA.121HI
Säilikute piirdaatumid: 1944-1997
Säilikute arv: 2329

Hiiumaa Rajooni TSN Täitevkomitee Kaubandusosakond - LAMA.2HI
Säilikute piirdaatumid: 1947-1956
Säilikute arv: 50

Hiiumaa Rajooni TSN Täitevkomitee Kolhooside Ehitamise Osakond - LAMA.152HI
Säilikute piirdaatumid: 1950-1954
Säilikute arv: 10

Hiiumaa Rajooni TSN Täitevkomitee Kommunaalmajanduse Osakond - LAMA.100HI
Säilikute piirdaatumid: 1947-1989
Säilikute arv: 330

Hiiumaa Rajooni TSN Täitevkomitee Põllumajanduse Inspektsioon - LAMA.79HI
Säilikute piirdaatumid: 1950-1971
Säilikute arv: 126

Hiiumaa Rajooni TSN Täitevkomitee Põllumajandusosakond - LAMA.99HI
Säilikute piirdaatumid: 1947-1953
Säilikute arv: 68

Hiiumaa Rajooni TSN Täitevkomitee Tervishoiuosakond - LAMA.3HI
Säilikute piirdaatumid: 1946-1956
Säilikute arv: 70

Hiiumaa Rajooni TSN Täitevkomitee Tsentraliseeritud Raamatupidamine - LAMA.164HI
Säilikute piirdaatumid: 1969-1974
Säilikute arv: 35

Kallaste Linna RSN Täitevkomitee - EAA.T-515
Säilikute piirdaatumid: 1944-1993
Säilikute arv: 822

Kingissepa Rajooni RSN Täitevkomitee - SAMA.347
Säilikute piirdaatumid: 1944-1990
Säilikute arv: 3821

Kingissepa Rajooni RSN Täitevkomitee Haridusosakond - SAMA.356
Säilikute piirdaatumid: 1918-1994
Säilikute arv: 7472

Kingissepa Rajooni RSN Täitevkomitee Kultuuriosakond - SAMA.37
Säilikute piirdaatumid: 1951-1990
Säilikute arv: 716

Kingissepa Rajooni RSN Täitevkomitee Põllumajandusvalitsus - SAMA.371
Säilikute piirdaatumid: 1958-1981
Säilikute arv: 819

Kingissepa Rajooni RSN Täitevkomitee Rahandusosakond - SAMA.332
Säilikute piirdaatumid: 1951-1989
Säilikute arv: 2279

Kingissepa rajooni RSN Täitevkomitee Rajooniarhitekt - SAMA.343
Säilikute piirdaatumid: 1956-1995
Säilikute arv: 245

Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee Kehakultuuri- ja Spordikomitee - SAMA.387
Säilikute piirdaatumid: 1951-1958
Säilikute arv: 36

Kingissepa rajooni TSN Täitevkomitee Kaubandusosakond - SAMA.395
Säilikute piirdaatumid: 1950-1956
Säilikute arv: 42

Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee Põllumajanduse Inspektsioon - SAMA.368
Säilikute piirdaatumid: 1957-1962
Säilikute arv: 58

Kingissepa rajooni TSN Täitevkomitee Teedeosakond - SAMA.131
Säilikute piirdaatumid: 1950-1953
Säilikute arv: 32

Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee Tervishoiuosakond - SAMA.39
Säilikute piirdaatumid: 1950-1962
Säilikute arv: 91

Koondfond Tartumaa TSN Täitevkomitee ja tema osakonnad - EAA.T-168
Säilikute piirdaatumid: 1944-1950
Säilikute arv: 6378

Kuressaare Linna RSN Täitevkomitee - SAMA.310
Säilikute piirdaatumid: 1944-1990
Säilikute arv: 620

Kärdla Linna RSN Täitevkomitee - LAMA.49HI
Säilikute piirdaatumid: 1947-1992
Säilikute arv: 467

Lihula Rajooni TSN TK Kohaliku Majanduse Kombinaat - LAMA.347
Säilikute piirdaatumid: 1951-1961
Säilikute arv: 133

Lihula Rajooni TSN Täitevkomitee - LAMA.285
Säilikute piirdaatumid: 1950-1961
Säilikute arv: 378

Lihula Rajooni TSN Täitevkomitee Haridusosakond - LAMA.287
Säilikute piirdaatumid: 1945-1961
Säilikute arv: 565

Lihula Rajooni TSN Täitevkomitee Kaubandusosakond - LAMA.298
Säilikute piirdaatumid: 1951-1955
Säilikute arv: 13

Lihula Rajooni TSN Täitevkomitee Kolhooside Ehitamise Osakond - LAMA.290
Säilikute piirdaatumid: 1950-1959
Säilikute arv: 17

Lihula Rajooni TSN Täitevkomitee Kommunaalmajanduse Osakond - LAMA.310
Säilikute piirdaatumid: 1950-1957
Säilikute arv: 52

Lihula Rajooni TSN Täitevkomitee Kommunaalmajanduse Osakonna Heakorrakontor - LAMA.312
Säilikute piirdaatumid: 1951-1955
Säilikute arv: 27

Lihula Rajooni TSN Täitevkomitee Maaparandusosakond - LAMA.296
Säilikute piirdaatumid: 1950-1953
Säilikute arv: 2

Lihula Rajooni TSN Täitevkomitee Plaanikomisjon - LAMA.286
Säilikute piirdaatumid: 1950-1961
Säilikute arv: 87

Lihula Rajooni TSN Täitevkomitee Põllumajandusinspektsioon - LAMA.289
Säilikute piirdaatumid: 1958-1961
Säilikute arv: 31

Lihula Rajooni TSN Täitevkomitee Rahandusosakond - LAMA.288
Säilikute piirdaatumid: 1950-1961
Säilikute arv: 573

Lihula Rajooni TSN Täitevkomitee Sotsiaalkindlustuse Osakond - LAMA.292
Säilikute piirdaatumid: 1950-1961
Säilikute arv: 95

Lihula Rajooni TSN Täitevkomitee Teedeosakond - LAMA.297
Säilikute piirdaatumid: 1951-1955
Säilikute arv: 36

Läänemaa TSN Täitevkomitee - LAMA.185
Säilikute piirdaatumid: 1944-1959
Säilikute arv: 409

Läänemaa TSN Täitevkomitee Haridusosakond - LAMA.471
Säilikute piirdaatumid: 1944-1950
Säilikute arv: 41

Läänemaa TSN Täitevkomitee Kaubandusosakond - LAMA.226
Säilikute piirdaatumid: 1944-1950
Säilikute arv: 9

Läänemaa TSN Täitevkomitee Kohaliku Tööstuse Osakond - LAMA.212
Säilikute piirdaatumid: 1944-1950
Säilikute arv: 48

Läänemaa TSN Täitevkomitee Kommunaalmajanduse Osakond - LAMA.452
Säilikute piirdaatumid: 1944-1950
Säilikute arv: 64

Läänemaa TSN Täitevkomitee Kultuurhariduse Osakond - LAMA.222
Säilikute piirdaatumid: 1944-1950
Säilikute arv: 93

Läänemaa TSN Täitevkomitee Plaanikomisjon - LAMA.211
Säilikute piirdaatumid: 1944-1950
Säilikute arv: 53

Läänemaa TSN Täitevkomitee Põllumajandusosakond - LAMA.233
Säilikute piirdaatumid: 1944-1950
Säilikute arv: 164

Läänemaa TSN Täitevkomitee Rahandusosakond - LAMA.428
Säilikute piirdaatumid: 1944-1950
Säilikute arv: 217

Läänemaa TSN Täitevkomitee Sotsiaalkindlustuse Osakond - LAMA.207
Säilikute piirdaatumid: 1944-1950
Säilikute arv: 14

Läänemaa TSN Täitevkomitee Toiduainete ja Tööstuskaupade Kaardibüroo - LAMA.47
Säilikute piirdaatumid: 1944-1948
Säilikute arv: 27

Mustla Linna RSN Täitevkomitee - EAA.M-388
Säilikute piirdaatumid: 1944-1979
Säilikute arv: 367

Nuia Alevi TSN Täitevkomitee - EAA.M-814
Säilikute piirdaatumid: 1947-1999
Säilikute arv: 439

Orissaare Rajooni TSN Täitevkomitee - SAMA.220
Säilikute piirdaatumid: 1950-1959
Säilikute arv: 666

Orissaare Rajooni TSN Täitevkomitee Haridusosakond - SAMA.222
Säilikute piirdaatumid: 1940-1958
Säilikute arv: 515

Orissaare Rajooni TSN Täitevkomitee Kehakultuuri- ja Spordikomitee - SAMA.215
Säilikute piirdaatumid: 1950-1958
Säilikute arv: 17

Orissaare rajooni TSN Täitevkomitee Kolhooside Ehitamise Osakond - SAMA.216
Säilikute piirdaatumid: 1950-1959
Säilikute arv: 32

Orissaare Rajooni TSN Täitevkomitee Kultuuriosakond - SAMA.223
Säilikute piirdaatumid: 1950-1958
Säilikute arv: 47

Orissaare Rajooni TSN Täitevkomitee Plaanikomisjon - SAMA.218
Säilikute piirdaatumid: 1950-1958
Säilikute arv: 37

Orissaare Rajooni TSN Täitevkomitee Põllumajanduse Inspektsioon - SAMA.219
Säilikute piirdaatumid: 1953-1957
Säilikute arv: 76

Orissaare rajooni TSN Täitevkomitee Rahandusosakond - SAMA.199
Säilikute piirdaatumid: 1950-1959
Säilikute arv: 237

Orissaare Rajooni TSN Täitevkomitee Sotsiaalkindlustuse Osakond - SAMA.214
Säilikute piirdaatumid: 1950-1958
Säilikute arv: 116

Orissaare rajooni TSN Täitevkomitee Tervishoiuosakond - SAMA.197
Säilikute piirdaatumid: 1944-1957
Säilikute arv: 115

Pärnu Oblasti TSN Täitevkomitee - ERA.R-1529
Säilikute piirdaatumid: 1951-1953
Säilikute arv: 960

Pärnumaa TSN Täitevkomitee - EAA.P-275
Säilikute piirdaatumid: 1944-1950
Säilikute arv: 64

Saare Maakonna TSN Täitevkomitee - SAMA.76
Säilikute piirdaatumid: 1944-1973
Säilikute arv: 520

Saare Maakonna TSN Täitevkomitee Haridusosakond - SAMA.129
Säilikute piirdaatumid: 1931-1953
Säilikute arv: 216

Saare Maakonna TSN Täitevkomitee Kaubandusosakond - SAMA.127
Säilikute piirdaatumid: 1944-1955
Säilikute arv: 81

Saare Maakonna TSN Täitevkomitee Kaubandusosakonna Kontrollarvestuse Büroo - SAMA.106
Säilikute piirdaatumid: 1944-1948
Säilikute arv: 5

Saare Maakonna TSN Täitevkomitee Kehakultuuri- ja Spordikomitee - SAMA.151
Säilikute piirdaatumid: 1944-1950
Säilikute arv: 65

Saare Maakonna TSN Täitevkomitee Kohaliku Tööstuse Osakond - SAMA.125
Säilikute piirdaatumid: 1944-1949
Säilikute arv: 85

Saare maakonna TSN Täitevkomitee Kolhooside Ehitamise Osakond - SAMA.388
Säilikute piirdaatumid: 1949
Säilikute arv: 2

Saare Maakonna TSN Täitevkomitee Kommunaalmajanduse Osakond - SAMA.153
Säilikute piirdaatumid: 1944-1950
Säilikute arv: 78

Saare Maakonna TSN Täitevkomitee Kultuurharidusosakond - SAMA.123
Säilikute piirdaatumid: 1944-1950
Säilikute arv: 169

Saare Maakonna TSN Täitevkomitee Plaanikomisjon - SAMA.122
Säilikute piirdaatumid: 1944-1949
Säilikute arv: 82

Saare Maakonna TSN Täitevkomitee Põllumajandusosakond - SAMA.152
Säilikute piirdaatumid: 1942-1992
Säilikute arv: 2061

Saare Maakonna TSN Täitevkomitee Rahandusosakond - SAMA.128
Säilikute piirdaatumid: 1944-1958
Säilikute arv: 331

Saare Maakonna TSN Täitevkomitee Sotsiaalkindlustuse Osakond - SAMA.156
Säilikute piirdaatumid: 1944-1950
Säilikute arv: 72

Saare Maakonna TSN Täitevkomitee Tervishoiuosakond - SAMA.119
Säilikute piirdaatumid: 1944-1950
Säilikute arv: 58

Saare Maakonna TSN Täitevkomitee Toidu- ja Tööstuskaupade Kaardibüroo - SAMA.107
Säilikute piirdaatumid: 1944-1948
Säilikute arv: 9

Saare Maakonna TSN Täitevkomitee Tööjõu Arvestamise ja Jaotamise Büroo - SAMA.124
Säilikute piirdaatumid: 1945-1947
Säilikute arv: 37

Suure-Jaani Linna RSN Täitevkomitee - EAA.M-340
Säilikute piirdaatumid: 1945-2001
Säilikute arv: 533

Suure-Jaani Rajooni TSN Täitevkomitee - EAA.M-654
Säilikute piirdaatumid: 1944-1959
Säilikute arv: 200

Tallinna Oblasti TSN Täitevkomitee - ERA.R-1527
Säilikute piirdaatumid: 1948-1957
Säilikute arv: 1240

Tartu Linna RSN Täitevkomitee Üldosakond - EAA.T-15
Säilikute piirdaatumid: 1944-1989
Säilikute arv: 2597

Tartu Oblasti TSN Täitevkomitee - ERA.R-1528
Säilikute piirdaatumid: 1944-1953
Säilikute arv: 1117

Tartu Rajooni RSN Täitevkomitee Üldosakond - EAA.T-405
Säilikute piirdaatumid: 1945-1994
Säilikute arv: 2499

Viljandi Linna RSN Täitevkomitee - EAA.M-846
Säilikute piirdaatumid: 1944-1991
Säilikute arv: 1224

Viljandi Rajooni RSN Täitevkomitee - EAA.M-599
Säilikute piirdaatumid: 1944-1991
Säilikute arv: 3645

Viljandimaa TSN Täitevkomitee - EAA.M-318
Säilikute piirdaatumid: 1941-1950
Säilikute arv: 296

Vändra Alevi RSN Täitevkomitee - EAA.P-641
Säilikute piirdaatumid: 1946-1990
Säilikute arv: 545

Võhma Alevi TSN Täitevkomitee - EAA.M-52
Säilikute piirdaatumid: 1945-1991
Säilikute arv: 559

Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Viljandi Maakonnakomisjon - EAA.M-890
Säilikute piirdaatumid: 1988-2017
Säilikute arv: 5356