Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.13.13. Tervishoiuosakond, sotsiaalkindlustusosakond

Abja Rajooni TSN Täitevkomitee Sotsiaalkindlustusosakond - EAA.M-303
Säilikute piirdaatumid: 1950-1963
Säilikute arv: 48

Elva Rajooni TSN Täitevkomitee Sotsiaalkindlustuse Osakond - EAA.T-789
Säilikute piirdaatumid: 1950-1962
Säilikute arv: 138

Elva Rajooni TSN Täitevkomitee Tervishoiuosakond - EAA.T-788
Säilikute piirdaatumid: 1950-1956
Säilikute arv: 64

Kallaste Rajooni TSN Täitevkomitee Sotsiaalkindlustuse Osakond - EAA.T-951
Säilikute piirdaatumid: 1950-1959
Säilikute arv: 74

Kilingi-Nõmme Rajooni TSN Täitevkomitee Sotsiaalkindlustuse Osakond - EAA.P-812
Säilikute piirdaatumid: 1950-1952
Säilikute arv: 3

Kilingi-Nõmme Rajooni TSN Täitevkomitee Tervishoiuosakond - EAA.P-780
Säilikute piirdaatumid: 1950-1956
Säilikute arv: 92

Pärnu Rajooni TSN Täitevkomitee Tervishoiuosakond - EAA.P-554
Säilikute piirdaatumid: 1946-1957
Säilikute arv: 32

Pärnu-Jaagupi Rajooni TSN Täitevkomitee Tervishoiuosakond - EAA.P-513
Säilikute piirdaatumid: 1946-1956
Säilikute arv: 94

Pärnumaa TSN Täitevkomitee Tervishoiuosakond - EAA.P-449
Säilikute piirdaatumid: 1944-1950
Säilikute arv: 11

Riigi Pimedateasutused - EAA.T-194
Säilikute piirdaatumid: 1941-1954
Säilikute arv: 63

Suure-Jaani Rajooni TSN Täitevkomitee Sotsiaalkindlustusosakond - EAA.M-645
Säilikute piirdaatumid: 1950-1959
Säilikute arv: 75

Tartu Linna RSN Täitevkomitee Sotsiaalhooldusosakond - EAA.T-30
Säilikute piirdaatumid: 1944-1989
Säilikute arv: 1017

Tartu Linna TSN Täitevkomitee juures asuva Sõjaväelaste Perekondade Riikliku Hooldamise ja Heaolu Osakond - EAA.T-356
Säilikute piirdaatumid: 1944-1950
Säilikute arv: 21

Tartu linnavalitsuse linnaarstiteenistus - EAA.5443
Säilikute piirdaatumid: 1994-1998
Säilikute arv: 162

Tartu Rajooni RSN Täitevkomitee Sotsiaalhooldusosakond - EAA.T-721
Säilikute piirdaatumid: 1950-1990
Säilikute arv: 684

Tartu Rajooni Sanitaar-Epidemioloogia Jaam - EAA.T-637
Säilikute piirdaatumid: 1944-1983
Säilikute arv: 595

Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee Tervishoiuosakond - EAA.T-709
Säilikute piirdaatumid: 1950-1963
Säilikute arv: 155

Tartu Tervisekaitsetalitus - EAA.5436
Tartu Linna Sanitaar-Epidemioloogia Jaam 1945-1991; Tartu Tervisekaitsetalitus 1991-2007
Säilikute piirdaatumid: 1945-2007
Säilikute arv: 863

Tartumaa Riiklik Sanitaarinspektsioon - EAA.T-638
Säilikute piirdaatumid: 1945-1950
Säilikute arv: 7

Viljandi Rajooni RSN Täitevkomitee Sotsiaalkindlustusosakond - EAA.M-807
Säilikute piirdaatumid: 1949-1993
Säilikute arv: 359

Viljandi Rajooni TSN Täitevkomitee tervishoiuosakond - EAA.M-808
Säilikute piirdaatumid: 1951-1963
Säilikute arv: 241

Viljandimaa TSN Täitevkomitee Sotsiaalkindlustusosakond - EAA.M-386
Säilikute piirdaatumid: 1944-1950
Säilikute arv: 12

Viljandimaa TSN Täitevkomitee tervishoiuosakond - EAA.M-389
Säilikute piirdaatumid: 1944-1950
Säilikute arv: 98

Vändra rajooni TSN täitevkomitee tervishoiuosakond - EAA.P-1093
Säilikute piirdaatumid: 1950-1956
Säilikute arv: 103