Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.19. Põllu- ja veemajandus

Abja Rajooni TSN TK Põllumajanduse ja Varumise Valitsus - EAA.M-854
Säilikute piirdaatumid: 1953-1954
Säilikute arv: 11

Abja Rajooni TSN TK Põllumajandusinspektsioon - EAA.M-320
Säilikute piirdaatumid: 1958-1961
Säilikute arv: 34

Abja Rajooni TSN Täitevkomitee Põllumajandusosakond - EAA.M-297
Säilikute piirdaatumid: 1945-1954
Säilikute arv: 166

Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumi Materiaal-Tehnilise Varustuse Peavalitsuse Viljandi Rajoonidevaheline Baas - EAA.M-921
Säilikute piirdaatumid: 1950-1959
Säilikute arv: 55

Eesti NSV Rajoonidevahelise Riikliku Saagimääramise Inspektsiooni Pärnu punkt - EAA.P-404
Säilikute piirdaatumid: 1952-1954
Säilikute arv: 38

Elva Rajooni Kambja Zoo-veterinaarjaoskond - EAA.T-810
Säilikute piirdaatumid: 1951-1960
Säilikute arv: 40

Elva Rajooni TSN Täitevkomitee Põllumajanduse Inspektsioon - EAA.T-758
Säilikute piirdaatumid: 1958-1961
Säilikute arv: 100

Elva Rajooni TSN Täitevkomitee Põllumajanduse ja Varumise Valitsus - EAA.T-988
Säilikute arv: 15

Elva Rajooni TSN Täitevkomitee Põllumajandusosakond - EAA.T-757
Säilikute piirdaatumid: 1947-1949,1950-1953
Säilikute arv: 106

Kallaste Rajooni TSN Täitevkomitee Põllumajanduse Inspektsioon - EAA.T-670
Säilikute piirdaatumid: 1958-1959
Säilikute arv: 42

Kallaste Rajooni TSN Täitevkomitee Põllumajanduse ja Varumise Valitsus - EAA.T-496
Säilikute piirdaatumid: 1953
Säilikute arv: 14

Kallaste Rajooni TSN Täitevkomitee Põllumajandusosakond - EAA.T-972
Säilikute piirdaatumid: 1950-1953
Säilikute arv: 71

Kilingi-Nõmme Rajooni TSN Täitevkomitee Põllumajandusosakond - EAA.P-1098
Säilikute piirdaatumid: 1950-1953
Säilikute arv: 14

Köögiviljasordiseemne Tartu Rajoonidevaheline Kontor - EAA.T-624
Säilikute piirdaatumid: 1948-1955
Säilikute arv: 24

NSV Liidu Varumise Ministeeriumi Abja Rajooni Volinik Eesti NSV-s - EAA.M-234
NSVL Varumise Ministeeriumi Abja Rajooni Voliniku Valitsus
Säilikute piirdaatumid: 1952-1956
Säilikute arv: 13

NSV Liidu Varumise Ministeeriumi Eesti NSV Tartu Rajooni Volinik - EAA.T-370
Säilikute piirdaatumid: 1944-1956
Säilikute arv: 110

NSV Liidu Varumise Ministeeriumi Elva Rajooni Volinik Eesti NSV-s - EAA.T-724
Säilikute piirdaatumid: 1946-1956
Säilikute arv: 23

NSV Liidu Varumise Ministeeriumi Kallaste Rajooni Volinik Eesti NSV-s - EAA.T-506
Säilikute piirdaatumid: 1948-1956
Säilikute arv: 37

NSV Liidu Varumise Ministeeriumi Suure-Jaani Rajooni Volinik Eesti NSV-s - EAA.M-622
NSVL Varumise Ministeeriumi Suure-Jaani Rajooni Voliniku Valitsus
Säilikute piirdaatumid: 1950-1956
Säilikute arv: 73

NSV Liidu Varumise Ministeeriumi Viljandi Rajooni Volinik Eesti NSV-s - EAA.M-570
NSVL Varumise Ministeeriumi Viljandi Rajooni Voliniku Valitsus
Säilikute piirdaatumid: 1951-1956
Säilikute arv: 27

NSV Liidu Varumise Ministeeriumi Viljandimaa Volinik Eesti NSV-s - EAA.M-144
NSVL Varumise Rahvakomissariaadi Eesti NSV Viljandi Maakonna Volinik
Säilikute piirdaatumid: 1944-1947
Säilikute arv: 30

NSV Liidu Varumisministeeriumi Pärnu- Jaagupi Rajooni Voliniku Valitsus - EAA.P-497
Säilikute piirdaatumid: 1946-1956
Säilikute arv: 53

NSV Liidu Varumisministeeriumi Pärnumaa Varumise Voliniku Valitsus - EAA.P-1099
Säilikute piirdaatumid: 1944-1950
Säilikute arv: 12

Peasordiviljasalve Eesti Vabariikliku Kontori Viljandimaa Baas - EAA.M-928
Säilikute piirdaatumid: 1947-1952
Säilikute arv: 8

Pärnu Linna Piirkonna Riiklik Kokkuostu Inspektsioon - EAA.P-961
Säilikute piirdaatumid: 1961-1962
Säilikute arv: 125

Pärnu Linna TSN Täitevkomitee Põllumajanduse Inspektsioon - EAA.P-607
Säilikute piirdaatumid: 1954-1961
Säilikute arv: 21

Pärnu Rajooni Varumise Voliniku Valitsus - EAA.P-475
Säilikute piirdaatumid: 1950-1956
Säilikute arv: 177

Pärnu-Jaagupi Rajooni Põllumajanduse ja Varumise Valitsus - EAA.P-480
Säilikute piirdaatumid: 1950-1954
Säilikute arv: 48

Pärnu-Jaagupi Rajooni TSN Täitevkomitee Põllumajandusosakond - EAA.P-479
Säilikute piirdaatumid: 1950-1953
Säilikute arv: 11

Pärnumaa Maaparandus- ja Maamõõdubüroo - EAA.P-1145
Säilikute piirdaatumid: 1993-1997
Säilikute arv: 36

Põllumajandussaaduste Turustamise Kontori Pärnumaa Baas - EAA.P-300
Säilikute piirdaatumid: 1945-1950
Säilikute arv: 188

Suure-Jaani Rajooni TSN TK Põllumajanduse ja Varumise Valitsus - EAA.M-832
Säilikute arv: 6

Suure-Jaani Rajooni TSN TK Põllumajandusinspektsioon - EAA.M-648
Säilikute piirdaatumid: 1958-1959
Säilikute arv: 12

Suure-Jaani Rajooni TSN Täitevkomitee Põllumajandusosakond - EAA.M-623
Säilikute piirdaatumid: 1950-1953
Säilikute arv: 21

Tartu Maaparandusbüroo - EAA.T-692
Säilikute piirdaatumid: 1949-1990
Säilikute arv: 767

Tartu Maaparandusjaam - EAA.T-561
Säilikute piirdaatumid: 1950-1960
Säilikute arv: 88

Tartu Põllumajandustehnika Tootmiskoondis - EAA.T-634
Säilikute piirdaatumid: 1944-1991
Säilikute arv: 887

Tartu Rajooni RSN Täitevkomitee Põllumajandusvalitsus - EAA.T-1024
Säilikute piirdaatumid: 1946-1989
Säilikute arv: 3724

Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee Põllumajanduse Inspektsioon - EAA.T-668
Säilikute piirdaatumid: 1958-1961
Säilikute arv: 276

Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee Põllumajanduse ja Varumise Valitsus - EAA.T-989
Säilikute piirdaatumid: 1953-1954
Säilikute arv: 6

Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee Põllumajandusosakond - EAA.T-154
Säilikute piirdaatumid: 1950-1953
Säilikute arv: 24

Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee Tõunoorhobuste Treeningpunkt - EAA.T-621
Säilikute piirdaatumid: 1953-1954
Säilikute arv: 2

Tartu Territoriaalne Vee Kasutamise ja Kaitse Valitsus - EAA.T-1063
Säilikute piirdaatumid: 1983-1988
Säilikute arv: 50

Viljandi Maakonnavalitsuse Põllumajandusamet - EAA.M-930
Säilikute piirdaatumid: 1990-1994
Säilikute arv: 14

Viljandi Maaparandusvalitsus - EAA.M-786
ENSV Ministrite Nõukogu juures asuva Maaparanduse Peavalitsuse Kuivendussüsteemide Ekspluatatsiooni Paide Territoriaalvalitsus; ENSV Põllumajanduse Ministeeriumi Maaparanduse Peavalitsuse Kuivendussüsteemide Ekspluatatsiooni Viljandi Territoriaalvalitsus
Säilikute piirdaatumid: 1949-1990
Säilikute arv: 542

Viljandi Maavalitsuse Maa-amet - EAA.M-917
Säilikute piirdaatumid: 1975-1994
Säilikute arv: 812

Viljandi Rajooni Agrotööstuskoondis (ATK) - EAA.M-869
Säilikute piirdaatumid: 1975-1991
Säilikute arv: 1407

Viljandi Rajooni Kolhoosidevaheline Turbatootmise Nõukogu - EAA.M-805
Säilikute piirdaatumid: 1958-1972
Säilikute arv: 109

Viljandi Rajooni Loomade Haiguste Tõrje Jaam - EAA.M-831
Säilikute piirdaatumid: 1946-1990
Säilikute arv: 371

Viljandi Rajooni TSN TK Põllumajanduse ja Varumise Valitsus - EAA.M-833
Säilikute piirdaatumid: 1953-1954
Säilikute arv: 3

Viljandi Rajooni TSN TK Põllumajandusinspektsioon - EAA.M-765
Säilikute piirdaatumid: 1944-1961
Säilikute arv: 633

Viljandi Rajooni TSN Täitevkomitee Põllumajandusosakond - EAA.M-360
Säilikute piirdaatumid: 1950-1953
Säilikute arv: 100

Viljandi Rajooni TSN Täitevkomitee Põllumajandusvalitsus - EAA.M-803
Säilikute piirdaatumid: 1962-1975
Säilikute arv: 2719

Viljandimaa TSN Täitevkomitee Põllumajandusosakond - EAA.M-351
Säilikute piirdaatumid: 1944-1951
Säilikute arv: 271

Vändra Rajooni TSN Täitevkomitee Põllumajandusosakond - EAA.P-650
Säilikute piirdaatumid: 1950-1953
Säilikute arv: 7

Üleliidulise Ühingu "Heinvaru" Eesti Vabariikliku Kontori Viljandi põhipunkt - EAA.M-929
Säilikute piirdaatumid: 1945-1952
Säilikute arv: 18