Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

13.9.3. Pärnumaa

Aluste kolhoos ja temaga ühinenud kolhoosid - EAA.V-490
Kolhoos "Pärnjõe Leek" Vändra vallas 1948-1951; Kolhoos "Jõud" Vändra vallas 1948-1951; Kolhoss "Tulu" Vändra vallas 1949-1951; Kolhoos "Võitleja" Vändra vallas 1949-1951; Kolhoos "Külvaja" vändra vallas 1949-1951; T. D. Lõssenko nimeline kolhoos Aluste külanõukogus 1951-1957
Säilikute piirdaatumid: 1948-1968
Säilikute arv: 206

Audru Karusloomakasvandus - EAA.V-137
Säilikute piirdaatumid: 1959-1993
Säilikute arv: 357

Jõesuu Põllumajanduslik Hoiufond - EAA.V-331
Sovhoos "Säde" 1960-1988; Jõesuu kolhoos 1988-1993; Jõesuu Põllumajanduslik Sihtasutus 1993-1998; Jõesuu Põllumajanduslik Hoiufond 1998-2004
Säilikute piirdaatumid: 1960-1998
Säilikute arv: 691

Kalurikolhoos "Jahta" - EAA.V-454
Säilikute piirdaatumid: 1944-1969
Säilikute arv: 302

Kalurikolhoos "Kajak" - EAA.V-465
Säilikute piirdaatumid: 1949-1962
Säilikute arv: 93

Kalurikolhoos "Kavaru" - EAA.V-462
Säilikute piirdaatumid: 1949-1962
Säilikute arv: 76

Kalurikolhoos "Kommunismi Lipp" - EAA.V-455
Uulu külanõukogus
Säilikute piirdaatumid: 1951-1972
Säilikute arv: 284

Kalurikolhoos "Merirand" - EAA.V-464
Säilikute piirdaatumid: 1948-1951
Säilikute arv: 15

Kalurikolhoos "Nõukogude Kalur" - EAA.V-471
Kaluriartell "Merivaik" 1948; Kalurikolhoos "Edasi" 1950; Kalurikolhoos "Randlane" 1949-1950
Säilikute piirdaatumid: 1948-1962
Säilikute arv: 108

Kalurikolhoos "Nõukogude partisan" - EAA.V-453
Säilikute piirdaatumid: 1949-1973
Säilikute arv: 309

Kalurikolhoos "Pärnurand" - EAA.V-460
Säilikute piirdaatumid: 1962-1969
Säilikute arv: 82

Kalurikolhoos "Vaal" - EAA.V-459
Säilikute piirdaatumid: 1946-1969
Säilikute arv: 141

Kalurikolhoos "Võisterand" - EAA.V-466
Säilikute piirdaatumid: 1949-1951
Säilikute arv: 12

Kalurikolhoos "Võit" - EAA.V-463
Säilikute piirdaatumid: 1948-1962
Säilikute arv: 58

Kalurikolhoos Audrurand - EAA.V-457
Säilikute piirdaatumid: 1949-1973
Säilikute arv: 234

Kalurikolhoos Kalur - EAA.V-456
Kalurikolhoos "Kalev" 1949-1965 Häädemeeste külanõukogu
Säilikute piirdaatumid: 1949-1971
Säilikute arv: 264

Kalurikolhoos Kommunismi Majak - EAA.V-458
Ruhnu kolhoos 1949-1951;
Säilikute piirdaatumid: 1949-1970
Säilikute arv: 160

Kalurikolhoos Pärnu Kalur - EAA.V-449
Säilikute piirdaatumid: 1969-1995
Säilikute arv: 1983

Karl Marxi nimeline kolhoos - EAA.V-338
Karl Marxi nimeline kolhoos 1949-1959; Kolhoos "Lembitu" 1956-1958; Kolhoos "Kalev" 1950-1952
Säilikute piirdaatumid: 1948-1960
Säilikute arv: 129

Kolhoos "Edasi" - EAA.V-138
Pärnu maakond Halinga vald Kaelase külanõukogus kolhoos "Arase" 1949-1950; Pärnu maakond Halinga vald Kaelase külanõukogus kolhoos "Langermaa" 1949-1950; Pärnu maakond Halinga vald Halinga külanõukogus kolhoos "Edasi" 1949-1950; Pärnu-Jaagupi rajoon, Kaelase külanõukogus kolhoos "Edasi" 1950-1954; Pärnu-Jaagupi rajoon, Halinga külanõukogus kolhoos "Edasi" 1954-1958; Pärnu linnapiirkond, Halinga külanõukogus kolhoos "Edasi" 1959-1962; Halinga külanõukogus kolhoos
Säilikute piirdaatumid: 1949-1992
Säilikute arv: 419

Kolhoos "Kalevipoeg" - EAA.V-292
Aruvälja kolhoos 1949-1950; Kolhoos "Uus Kodu" 1949-1950; Kolhoos "Uus Tee" 1949-1950; Põhjaraja kolhoos 1950; Audru külanõukogus Kolhoos "Kalevipoeg" 1949-1993
Säilikute piirdaatumid: 1949-1993
Säilikute arv: 781

Kolhoos "Koit" - EAA.V-139
Halinga külanõukogus Kolhoos "Kalme Hiis" 1949-1950; Halinga külanõukogus Kolhoos "Esimene Mai" 1949-1950; Halinga külanõukogus Kolhoos "Koit" 1951-1960
Säilikute piirdaatumid: 1949-1960
Säilikute arv: 69

Kolhoos "Punane Täht" ja temaga ühinenud kolhoosid - EAA.V-328
Kolhoos "Punane Täht" 1951-1955; Kolhoos "Esimene Mai" 1949-1951; Kolhoos "Oktoober" 1949-1951
Säilikute piirdaatumid: 1949-1958
Säilikute arv: 31

Kolhoos "Säde" ja temaga liidetud kolhoosid - EAA.V-330
Kolhoos "Uus Elu" 1949-1950; Kolhoos "Uudismaa" 1949-1950; Kolhoos "Kaardiväelane" 1949; Kolhoos "Kungla" 1948-1950; Kolhoos "Külvaja" 1950; Kolhoos "Riisa Jõud" 1948-1949; Kolhoos "Võidula" 1949-1950; Kolhoos "Ühine Tee" 1949-1950; Kolhoos "Oktoobri Võit" 1949-1960; Kolhoos "Tulevik" 1949-1960; Kolhoos "Säde" 1949-1960
Säilikute piirdaatumid: 1949-1960
Säilikute arv: 359

Kolhoos "Võidulipp" - EAA.V-295
Soovahe kolhoos 1949-1950; Lembitu kolhoos 1950; Ellamaa kolhoos 1950; Audru külanõukogus Kolhoos "Võidulipp" 1949-1965
Säilikute piirdaatumid: 1949-1965
Säilikute arv: 195

Lanksaare sovhoos ja Tali sovhoos - EAA.V-340
Lanksaare sovhoos 1944-1969; Tali sovhoos 1970-1988; Tali kolhoos 1988-1993
Säilikute piirdaatumid: 1944-1993
Säilikute arv: 920

Pärnu Kalamajand - EAA.V-71
Eesti Tarbijate Kooperatiivide Vabariikliku Liidu Pärnu Kalamajand 1948-1993; Aktisaselts Eesti Tarbijate Kooperatiivi Pärnu Kalamajand 1994-1999
Säilikute piirdaatumid: 1948-1999
Säilikute arv: 888

Rahnoja sovhoos - EAA.V-329
Rahnoja sovhoos 1947-1973; Vihtra sovhoos 1949-1952
Säilikute piirdaatumid: 1947-1973
Säilikute arv: 190

Sindi sovhoos - EAA.V-971
Sindi sovhoos 1960-1993; Paikuse Põllumajanduslik Hoiufond 1993-1998
Säilikute piirdaatumid: 1960-1998
Säilikute arv: 598

Tali kolhoos - EAA.V-339
J. V. Stalini nimeline kolhoos 1950-1954; Tali kolhoos 1955-1970; Jaan Tombi nimeline kolhoos 1950; Kolhoos "Koit" 1950; Kolhoos "Sõprus" 1949-1951
Säilikute piirdaatumid: 1950-1970
Säilikute arv: 280

Tihemetsa Põllumajanduse Mehhaniseerimise Tehnikumi Õppemajand - EAA.V-320
Tihemetsa Põllu- ja Metsamajanduse Tehnikumi Õppemajand 1959-1960; Tihemetsa Põllumajanduse Mehhaniseerimise Tehnikumi Õppemajand 1961-1968
Säilikute piirdaatumid: 1959-1968
Säilikute arv: 48

Tori Hobusekasvandus - EAA.V-975
Tori Hobusekasvandus 1945-1961; Tori Näidis-Katsesovhoos 1961-1962; Tori Näidissovhoos 1962-1991; Tori Hobusekasvandus 1991-1992
Säilikute piirdaatumid: 1945-1992
Säilikute arv: 954

Tõstamaa sovhoos - EAA.V-974
Tõstamaa sovhoos 1961-1985; Tõstamaa kolhoos 1988-1992; Tõstamaa Ühismajand 1992-1993
Säilikute piirdaatumid: 1957-1993
Säilikute arv: 567

V. Kingissepa nimeline kolhoos - EAA.V-140
Halinga külanõukogus Kolhoos "Tulevik" 1949-1950; Halinga külanõukogus Kolhoos "Kõrgemäe" 1949-1952; Halinga külanõukogus V. Kingissepa nimeline kolhoos 1952-1969
Säilikute piirdaatumid: 1949-1969
Säilikute arv: 161

Vaeküla Põllumajanduse Mehhaniseerimise Tehnikumi Õppemajand - EAA.V-321
Säilikute piirdaatumid: 1945-1959
Säilikute arv: 48