Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.3.3.1. Arestimajade rajamise komiteed

Läänemaa ajutine vangimajade komitee - EAA.177
Komitee für Einrichtung des Haftlokals für die von Friedensrichter zu Arreststrafe Beurteilten in Kreis Wiek
Läänemaa Vangla Komitee
Säilikute piirdaatumid: 1890-1905
Säilikute arv: 14

Pärnumaa vanglate komitee - EAA.3045
Komitee für Einrichtung des Haftlokals für die von Friedensrichter zu Arreststrafe Beurteilten in Kreis Pernau
Rahukohtuniku otsusega aresti alla võetud isikute paigutamise Pärnumaa maakonnakomitee
Säilikute piirdaatumid: 1892-1915
Säilikute arv: 21

Saaremaa vanglakomitee - EAA.520
Komitee für Einrichtung des Haftlokals für die von Friedensrichter zu Arreststrafe Beurteilten in Kreis Oesel
Säilikute piirdaatumid: 1889-1916
Säilikute arv: 66

Tartumaa vanglakomitee - EAA.514
Komitee für Einrichtung des Haftlokals für die von Friedensrichter zu Arreststrafe Beurteilten in Kreis Dorpat
Säilikute piirdaatumid: 1890-1915
Säilikute arv: 51

Viljandimaa vanglakomitee - EAA.519
Komitee für Einrichtung des Haftlokals für die von Friedensrichter zu Arreststrafe Beurteilten in Kreis Fellin
Säilikute piirdaatumid: 1891-1917
Säilikute arv: 88