Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.3.2.2. Vanglate hooldamise komiteede osakonnad

Pärnumaa vanglate osakond - EAA.3034
Pernausches Kreisgefängniskomitee 1842-1885, Pernausche Kreisgefängnisabteilung 1885-1917
Pärnumaa Vanglakomitee 1842-1885
Säilikute piirdaatumid: 1842-1895
Säilikute arv: 63

Saaremaa vangla osakond - EAA.2514
Arensburgsche Kreisgefängniskomitee
Saaremaa Vanglakomitee (Arensburgsches Kreisgefängniskomitee) 1842-1885, Saaremaa Vangla Osakond (Arensburgsche Kreisgefängnisabteilung) 1885-1917
Säilikute piirdaatumid: 1831-1888
Säilikute arv: 116

Tartumaa vanglate osakond - EAA.2923
Dorpatsches Kreisgefängniskomitee 1842-1885, Dorpatsche Kreisgefängnisabteilung 1885-1917
Tartumaa Vanglakomitee 1842-1885, Tartumaa vangla Osakond 1885-1917
Säilikute piirdaatumid: 1842-1917
Säilikute arv: 43

Vanglate hooldamise seltsi Pärnumaa osakond - EAA.841
Pernausche Kreisgefängniskomitee
Säilikute piirdaatumid: 1896-1917
Säilikute arv: 13

Vanglate hooldamise seltsi Tartumaa osakond - EAA.3092
Dorpatsche Kreisgefängniskomitee
Säilikute piirdaatumid: 1907-1914
Säilikute arv: 4

Viljandimaa vanglate osakond - EAA.3155
Fellinsches Kreisgefängniskomitee 1842-1885, Fellinsche Kreisgefängnisabteilung 1885-1917
Säilikute piirdaatumid: 1862-1877
Säilikute arv: 32

Võrumaa vangla komitee - EAA.2405
Werrosches Kreisgefängniskomitee
Võrumaa Vanglakomitee (Werrosches Kreisgefängniskomitee 1842-1885, Võrumaa Vangla Osakond 1885-1917
Säilikute piirdaatumid: 1842-1916
Säilikute arv: 48