Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

8.1. Roomakatoliku kirik

Narva (Jamburgi) rooma-katoliku kogudus - EAA.5378
Ямбургская римско-католическая приходская церковь
Säilikute piirdaatumid: 1835-1926
Säilikute arv: 17

Tartu rooma-katoliku kogudus - EAA.5379
Дерптская римско-католическая приходская церковь
Säilikute piirdaatumid: 1849-1926
Säilikute arv: 6

Valga rooma-katoliku kogudus - EAA.5425
Säilikute piirdaatumid: 1916-1926
Säilikute arv: 3