Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

5.3.5.5. Saaremaa

Atla vallakohus - EAA.1156
Gemeindegericht zu Attel
Аттельский волостной суд
Säilikute piirdaatumid: 1821-1886
Säilikute arv: 4

Karala (Lümanda) vallakohus - EAA.2798
Gemeindegericht zu Karral (Lümmada)
Карральский волостной суд
Säilikute piirdaatumid: 1829-1891
Säilikute arv: 5

Kihelkonna vallakohus - EAA.2560
Gemeindegericht zu Kielkond
Килькондский волостной суд
Säilikute piirdaatumid: 1892-1917
Säilikute arv: 1149

Kihelkonna-Loona vallakohus - EAA.3618
Gemeindegericht zu Kielkond-Kadvel
Кадфельский волостной суд
Säilikute piirdaatumid: 1874-1890
Säilikute arv: 1

Kogula vallakohus - EAA.2844
Gemeindegericht zu Koggul
Когульский волостной суд
Säilikute piirdaatumid: 1912
Säilikute arv: 1

Kotlandi-Lahetaguse vallakohus - EAA.1157
Gemeindegericht zu Gotland-Lahhentagge (Lümmada)
Готланд-Лагентакский волостной суд
Säilikute piirdaatumid: 1856-1890
Säilikute arv: 3

Kärla vallakohus - EAA.4439
Gemeindegericht zu Kergel
Кергельский волостной суд
Säilikute piirdaatumid: 1822-1912
Säilikute arv: 2

Laimjala vallakohus - EAA.2558
Gemeindegericht zu Laimjall
Лаймъяльский волостной суд
Säilikute piirdaatumid: 1854-1922
Säilikute arv: 1001

Leisi vallakohus - EAA.2562
Gemeindegericht zu Laisberg
Лайзский волостной суд
Säilikute piirdaatumid: 1847-1916
Säilikute arv: 837

Loona vallakohus - EAA.2559
Gemeindegericht zu Kadvel
Лонаский волостной суд
Säilikute piirdaatumid: 1885-1918
Säilikute arv: 1008

Lümanda vallakohus - EAA.2563
Gemeindegericht zu Lümmada
Лиммадский волостной суд
Säilikute piirdaatumid: 1843-1918
Säilikute arv: 1935

Maasi vallakohus - EAA.2561
Gemeindegericht zu Masik
Мазикский волостной суд
Säilikute piirdaatumid: 1850-1917
Säilikute arv: 823

Meedla vallakohus - EAA.3611
Gemeindegericht zu Medel (Kadvel)
Медельский волостной суд
Säilikute piirdaatumid: 1825-1888
Säilikute arv: 2

Paju vallakohus - EAA.3612
Gemeindegericht zu Pajomois (Kielkond-Pastorat)
Пайомойзкий волостной суд
Säilikute piirdaatumid: 1827-1891
Säilikute arv: 1

Pidula vallakohus - EAA.3622
Gemeindegericht zu Piddul (Kielkond)
Пидульский волостной суд
Säilikute piirdaatumid: 1869-1890
Säilikute arv: 1

Pihtla vallakohus - EAA.2843
Gemeindegericht zu Pichtendahl
Пихтлаский волостной суд
Säilikute piirdaatumid: 1910-1913
Säilikute arv: 4

Pärsama vallakohus - EAA.2842
Gemeindegericht zu Persama
Перзамаский волостной суд
Säilikute piirdaatumid: 1874-1912
Säilikute arv: 2

Rootsiküla vallakohus - EAA.3613
Gemeindegericht zu Rotziküll (Kielkond)
Роцикюльский волостной суд
Säilikute piirdaatumid: 1846-1891
Säilikute arv: 1

Suure-Kaarma vallakohus - EAA.2846
Gemeindegericht zu Gross-Karmel
Велико-Кармельский волостной суд
Säilikute piirdaatumid: 1912-1913
Säilikute arv: 2

Suure-Muhu vallakohus - EAA.2845
Gemeindegericht zu Gross-Mohn
Велико-Моонский волостной суд
Säilikute piirdaatumid: 1898-1917
Säilikute arv: 9

Tagamõisa vallakohus - EAA.3615
Gemeindegericht zu Taggamois (Kielkond)
Тагамойзский волостной суд
Säilikute piirdaatumid: 1823-1890
Säilikute arv: 5

Uuemõisa vallakohus - EAA.2564
Gemeindegericht zu Neuenhof
Уемойзский волостной суд
Säilikute piirdaatumid: 1894-1930
Säilikute arv: 154