Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.2.5.3. Sandarmivalitsus

Eestimaa kubermangu sandarmivalitsus - EAA.3740
Gendarmerieverwaltung des Estländischen Gouvernements
Эстляндское губернское жандармское управление
Säilikute piirdaatumid: 1906-1915
Säilikute arv: 3

Looderaudtee sandarmivalitsuse Pärnu osakond - EAA.4750
Pernausche Abteilung der Gendarmerie-Verwaltung der Nord-West Bahnen
Перновское отделение жандармского полицейского управления Северо-Западных железных дорог
Säilikute piirdaatumid: 1911
Säilikute arv: 1

Looderaudtee sandarmivalitsuse Tallinna osakonna Risti jaama allohvitser - EAA.4749
Unteroffizier der Gendarmerie-Verwaltung der Nord-West Bahnen auf Bahnhof Kreuz
Унтерофицер станции Ристи Ревельского отделения жандармского полицейского управления Северо-Западных железных дорог
Säilikute piirdaatumid: 1903-1917
Säilikute arv: 9