Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.12.2. Komiteed

Ebakõlbla noorsookirjanduse vastu võitlemise Tartu komisjon - EAA.1728
Dorpater Kommission zur Bekämpfung unsittlicher Jugendliteratur
Юрьевская Комиссия по борьбе с безнравственной молодежной литературой
Säilikute piirdaatumid: 1905-1914
Säilikute arv: 9

Põhjaeestimurdelise lauluraamatu kontrollimise komitee - EAA.1727
Komitee zur Revision des Reval-estnischen Gesangbuchs
Комитет по ревизии книг церковных песен ревельского диалекта
Säilikute piirdaatumid: 1887-1896
Säilikute arv: 1