Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.6.5.3.2. Liivimaa kubermang

Pärnu riiklik hoiukassa - EAA.3067
Staatliche Sparkasse in Pernau
Перновская государственная сберегательная касса
Säilikute piirdaatumid: 1889-1916
Säilikute arv: 54

Tartu riiklik hoiukassa nr 493 - EAA.2705
Staatliche Sparkasse Nr. 493 in Dorpat
Дерптская государственная сберегательная касса Но 493
Säilikute piirdaatumid: 1886-1918
Säilikute arv: 992

Valga riiklik hoiukassa nr 487 - EAA.2839
Staatliche Sparkasse Nr. 487 in Walk
Валкская ссудо-сберегательная касса Но 487
Säilikute piirdaatumid: 1917
Säilikute arv: 3

Viljandi riiklik hoiukassa nr 363 - EAA.3038
Staatliche Sparkasse Nr. 363 in Fellin
Феллинская ссудо-сберегательная касса Но 363
Säilikute piirdaatumid: 1886-1918
Säilikute arv: 383

Võru riiklik hoiukassa nr 492 - EAA.2737
Staatliche Sparkasse Nr. 492 in Werro
Верроская ссудо-сберегательная касса Но 492
Säilikute piirdaatumid: 1886-1918
Säilikute arv: 318