Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.4.1.2.1. Kubermangu väeteenistuskomisjonid

Eestimaa kubermangu väeteenistuskomisjon - EAA.37
Estländische Gouvernements-Wehrpflichts-Kommission
Эстляндское Губернское по воинской повинности присутствие
Säilikute piirdaatumid: 1835-1918
Säilikute arv: 6278

Liivimaa kubermangu väeteenistuskomisjon - EAA.301
Livländische Gouvernements-Wehrpflichts-Kommission
Лифляндское Губернское по воинской повинности присутствие
Säilikute piirdaatumid: 1874-1918
Säilikute arv: 622