Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.3.3.2. Kinnipidamisasutused

Eestimaa karistusvangla - EAA.176
Estländisches Strafgefängnis
Эстляндская карательная тюрьма
Säilikute piirdaatumid: 1883-1885
Säilikute arv: 16

Eestimaa kubermanguvangla - EAA.3754
Estländisches Gouvernementsgefängnis
Эстляндская губернская тюрьма
Säilikute piirdaatumid: 1908
Säilikute arv: 11

Kuressaare arestimaja - EAA.2493
Arensburgsches Arresthaus
Аренсбургский арестный дом
Säilikute piirdaatumid: 1900-1916
Säilikute arv: 30

Pärnu arestimaja ülevaataja - EAA.518
Aufseher des Pernauschen Arresthauses
Смотритель Перновского арестного дома
Säilikute piirdaatumid: 1890-1918
Säilikute arv: 90

Tartu maakonna vangla - EAA.515
Dorpatsches Kreisgefängnis
Юрьевская уездная тюрьма
Säilikute piirdaatumid: 1878-1918
Säilikute arv: 442

Võru maakonna vangla - EAA.2433
Werrosches Kreisgefängnis
Верроская уездная тюрьма
Säilikute piirdaatumid: 1904-1912
Säilikute arv: 4